Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

Կիր. արվ. նիստի հայտ. նկար

2020թ. հունվարի 30-ին՝ ժամը 12:00-ին, տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում /առանց լուծարքային շրջանի/ (զեկուցող՝ Ա.Մարգարյան):
  2. 2019-2020 ուստարվա 2-րդ  կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների  քննարկում (զեկուցող՝ Ա.Մարգարյան):
  3. Ընթացիկ հարցեր: