Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցույթի վերջնաժամկետը 2020թ. մարտի 31-ն է

Հայտ. նկարը

Հարգելի՛ համալսարանականներ, ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից հայտարարված «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մարտի 31-ը:

Մրցույթի հայտերն էլեկտրոնային տարբերակով անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝ https://forms.gle/u9D5iTXBaUsyHVVB7:

Առկա փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել ԵՊՀ գիտական քարտուղարին: Փաստաթղթերը կարող եք scan արված ուղարկել levonhovsepyan@ysu.am էլ.հասցեին:

Մրցույթն անցկացվում է ըստ «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կարգի՝ http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2019/11/hraman-221-120.pdf:

Մրցութային հանձնաժողովներն են` http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/02/hraman-238-30.pdf:

Մրցութային հանձնաժողովների աշխատակարգն է՝ http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/02/GM-ashkhatakarg.pdf:

ԵՊՀ ռեկտորատ