Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

2016թ. մայիսի 24-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

Զեկուցման ղեկավարն էր ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

Զեկուցումը բավականին հետաքրքիր թեմայով էր` «Դիրիխլեի սկզբունքը և Լայբնիցի հայտանիշը»:
Ուսանողուհին ներկայացրեց, թե ինչպես են օգտագործվել միջին արժեքի երկրորդ թեորեմը, Լայբնիցի թեորեմը և Դիրիխլեի սկզբունքը, տվեց դրանց ապացույցները, բերեց համապատասխան օրինակներ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Դիանա Գասպարյանը

Զեկուցման վերջում իրականացվեց քննարկում, ներկաները զեկուցողին ուղղեցին հարցեր և ստացան սպառիչ պատասխաններ: