Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ  

Հ. գ.

 2019թ. հունիսի 28-ին՝ ժամը 12:15-ին, №28 լսարանում տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի հերթական նիստը՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2019թ. ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
  2. 2018-2019 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների  քննարկում և ամփոփում:
  3. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ամբիոնների վարիչների հաշվետվությունը:
  4. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանի հաշվետվությունը:
  5. Ընթացիկ հարցեր: