Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՐԵՎԵՐՋՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՆԻՍՏԻ ՀՐԱՎԵՐ

Նկ. ԵՊՀ ԻՄ

 2018թ. դեկտեմբերի 27-ին՝ ժամը 14:30-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում տեղի կունենա մասնաճյուղի գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստ՝ բուհի աշխատակիցների և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Նիստի օրակարգը հետևյալն է.

  1. «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի մասին:
  2. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) մասին:
  3. Ընթացիկ հարցեր: