Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Նկ.-1 2019թ. մարտի 30-ին՝ ժամը 12:05-ին, №39 լսարանում տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2018-2019 ուստարվա՝ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի երկու մասնագիտությունների ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմի ձևավորման մասին (զեկ.՝ Գ. Ավետիսյան):
  2. Ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանության և պաշտպանության գրաֆիկների հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Ավետիսյան):
  3. 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների գրավոր բողոքների քննարկման մասնակիցների կազմի հաստատման մասին (զեկ.՝ Գ.Ավետիսյան):
  4. Ընթացիկ հարցեր: