Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Նեոպանթյուրքիզմը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համատեքստում» թեմայով առցանց քննարկման հրավեր

Հայտ. նկ.

Հարգելի´ համալսարանականներ, 2021թ. ապրիլի 2-ին՝ ժամը 18:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպում է «Նեոպանթյուրքիզմը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համատեքստում» թեմայով առցանց հանդիպում-քննարկումը:

 

Հանդիպումը կվարի Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. Նելլի Մինասյանը:

 

Քննարկման ընթացքում կներկայացվեն պանթյուրքիզմի գաղափարախոսության առաջացումը, նորովի մեկնությունը՝ նեոպանթյուրքիզմը, նրա նպատակները և դերը Թուրքիայի արդի արտաքին քաղաքականության համատեքստում:

 

Հանդիպմանը մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել հետևյալ հղումով՝ https://forms.gle/xVmMVd7SunZJVHcf9: