Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնագիտական գիտաժողովի հրավեր

գիտաժողով

   2018թ. մայիսի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնական գիտությունների ֆակուլտետը կազմակերպում է ֆակուլտետային գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին:

Գիտաժողովը կիրականացվի հետևյալ ուղղություններով.

  • Մաթեմատիկա,
  • Ինֆորմատիկա,
  • Ֆիզիկա,
  • Աշխարհագրություն (Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ),
  • Կենսաբանություն և քիմիա:

Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է: Կարող են մասնակցել և՛ դասախոսները, և՛ ուսանողները:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև մայիսի 17-ը զեկուցումների թեմաները և սեղմագրերը (300 բառի սահմանում) ուղարկել slavik.alaverdyan@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին: 

 

Հարգանքներով՝ գիտաժողովի կազմկոմիտե