Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները

2016թ. մայիսի 26-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուման թեման էր «Ուռուցիկ ֆունկցիաները», ղեկավարն էր Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ, դոցենտ Մ.Զաքարյանը:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները

Օլյա Գրիգորյանը տվեց ուռուցիկ ֆունկցիաների սահմանումը, ներկայացրեց նրանց բնորոշ մի շարք հատկություններ:

Խոսվեց շրջման կետերի մասին, ուռուցիկության պայմանի մեջ նշվեց նրանց դերը, բերվեցին համապատասխան օրինակներ, նաև ուռուցիկ ֆունկցիաները մեկնաբանվեցին գրաֆիկորեն:

Զեկուցում կարդացին «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհիներ Օլյա և Գոհար Գրիգորյանները

Գոհար Գրիգորյանը հիմնականում ներկայացրեց Յենսենի, Յունգի, Մինկովսկու և Հոլդերի անհավասարությունների ապացույցները, որոնք գլխավորապես իրականացվեցին մաթինդուկցիայի մեթոդով, ինչպես նաև ինտեգրալների համար:

Զեկուցման թեման բավականին հետաքրքիր էր և մաթեմատիկայում կիրառելի:
Վերջում ծավալվեց աշխույժ քննարկում` դասախոսների և ուսանողների մասնակցությամբ: