Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2019թ. հեռակա ուսուցման ընդունելություն

Նկար - ԵՊՀ ԻՄ

 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2019թ. հեռակա ուսուցման ընդունելություն՝ հետևյալ կրթական ծրագրերով.

  • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա,
  • Պատմություն,
  • Հայոց լեզու և գրականություն,
  • Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի),
  • Հոգեբանություն,
  • Բնապահպանություն և բնօգտագործում,
  • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա,
  • Զբոսաշրջություն:

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին՝ այստեղ

Ուսման տևողությունը 5 տարի է:

Շրջանավարտներին տրվում է Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ 

Փաստաթղթերն ընդունվում են  2019թ. օգոստոսի 26-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը՝ ժամը 18:00-ն:

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 093 20 65 05 կամ 4 00 50 հեռախոսահամարներով: