Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները «Գիտենալու իրավունք» ամառային դպրոցում

2017թ. հունիսի 27-ից հուլիսի 1-ը «Գիտենալու իրավունք» ծրագրի շրջանակներում «Ուրբան» և «Friedrich Ebert Stiftung» հիմնադրամների կողմից Ծաղկաձորում իրականացվեց ամառային դպրոց, որը նախատեսված էր մարզային համալսարանների ուսանողների և  երիտասարդ դասախոսների համար:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները «Գիտենալու իրավունք» ամառային դպրոցում

Ծրագիրը բաղկացած էր երեք փուլից:

Առաջին փուլում  ծրագրի ներկայացուցիչներն այցելել էին մարզեր, ներկայացրել ծրագիրը բուհերում (այդ թվում՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում) և հետաքրքրված անձանց հրավիրել մասնակցելու ծրագրի երկրորդ փուլին՝ ամառային դպրոցին:

Երրորդ փուլում նախատեսված է ԵՊՀ-ում աշնանն անցկացնել կոնֆերանս, որտեղ մասնակիցները, ամառային դպրոցի դասախոսներից ստանալով  խորհրդատվական աջակցություն,  կներկայացնեն  դպրոցում քննարկված և  իրենց հետաքրքրող թեմաներով գիտական զեկուցումներ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները «Գիտենալու իրավունք» ամառային դպրոցում

Ամառային դպրոցի մասնակիցները գլխավորապես ՀՀ մարզային  համալսարանների՝  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի, Գորիսի և Շիրակի պետական համալսարանների հումանիտար  գիտությունների դասախոսներ և ուսանողներ էին:

ԵՊՀ ԻՄ-ից դպրոցին մասնակցում էին մի խումբ ուսանողներ՝ մասնաճյուղի շրջանավարտների և կարիերայի աշխատանքների համակարգող Արփինե Եգանյանի ուղեկցությամբ:

27-06-01-07-2017-3

Նախ՝ ամառային դպրոցի կազմակերպիչները մասնակիցներին ներկայացրին ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները, ընդհանուր գծերով անդրադարձան ՀՀ քաղաքական ու տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներին, ժողովրդավարության  վերաբերյալ տեսական հիմքերին:

Այնուհետև ծրագրի փորձագետները ներկայացրին ՀՀ հարևան երկրների, Եվրամիության և ԵԱՏՄ հետ համագործացության պատմությունը, նախատեսվող և կորսված տնտեսական և քաղաքական հնարավորությունները, Արևելքի և Արևմուտքի  քաղաքատնտեսական և մշակութային արժեքները, օտարերկյա ԶԼՄ-ների քարոզչության դեմ պայքարի ուղղությունները, ՀՀ տնտեսական զարգացման հեռանկարները:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները «Գիտենալու իրավունք» ամառային դպրոցում

Քառօրյա դասախոսություններն ընդհատվում էին մասնակիցների ակտիվ միջամտություններով, կազմակերպվում էին բանավեճեր, որտեղ հնչած հետաքրքիր կարծիքները հիմք էին տալիս  նոր տեսակետների ձևավորման համար:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները «Գիտենալու իրավունք» ամառային դպրոցում

Ամառային դպրոցի կազմակերպիչները, դպրոցի սաների հետ քննարկելով նրանց հետաքրքրող թեմաները, հույս հայտնեցին, որ նրանք ակտիվորեն կմասնակցեն ծրագրի երրորդ փուլին և կստանան հավաստագրեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները «Գիտենալու իրավունք» ամառային դպրոցում