Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Օգոստոսի 27-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. օգոստոսի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

27-08-2018-1

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ստորաբաժանումների ղեկավարներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներին (ժամատախտակին, դասատախտակներին, աշխատանքային պլաններին, ամբիոնային ծանրաբեռնվածություններին և այլնին) վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Պարոն Ցուցուլյանը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի կապակցությամբ շնորհավորեց նիստի բոլոր մասնակիցներին, նաև նոր պաշտոնում նշանակվելու առթիվ առաջարկեց շնորհավորել Գ.Ավետիսյանին (Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ) և Կ.Պողոսյանին  (Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ)՝ բոլորին մաղթելով աշխատանքային բեղուն և արդյունավետ գործունեություն:

27-08-2018-2

Նիստի ընթացքում կարևորվեցին մասնաճյուղի կադրային, նյութատեխնիկական և ուսումնամեթոդական ապահովվածության խնդիրները, քննարկվեցին նաև բուհում ուսումնագիտական աշխատանքների, բիզնես ծրագրերի ծավալի մեծացմանը, ոչ ֆորմալ կրթության (ակնարկային դասախոսություններ, թրեյնինգներ, վերապատրաստման դասընթացներ և այլն) զարգացմանը, պրակտիկաների բարելավմանը միտված հարցեր:

Նոր՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար:

Մասնաճյուղի բոլոր ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվեց վերջնական տեսքի բերել իրենց բաժինների գործունեությունը կանոնակարգող փաստաթղթերը (կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, աշխատակարգեր, ընթացակարգեր, կարգեր, քաղաքականություններ, հայեցակարգեր և այլն)՝ ըստ պաշտոնների հստակեցնելով աշխատակիցների գործառույթները, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնին՝ ավարտել պաշտոնների անձնագրերի հետ կապված աշխատանքները:

27-08-2018-3

Ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց, որ մինչև սեպտեմբերի 1-ը փակցված լինեն նոր ուսումնական տարվա դասատախտակները: