Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021-2022 ուստարվա I կիսամյակի առկա ուսուցման դասերը կմեկնարկեն սեպտեմբերի 1-ից

Հ. նկ.

Սիրելի՛ համալսարանականներ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2021-2022 ուստարվա առկա ուսուցման առաջին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքները կսկսվեն սեպտեմբերի 1-ից առկա եղանակով:

Մաղթում ենք հաջող և արդյունավետ ուսումնական գործընթաց: