Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

meeting2018թ. սեպտեմբերի 29-ին՝ ժամը 14:10-ին, №28 լսարանում տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  • Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մի շարք ներկայացուցիչներին գիտական կոչում ստանալու և պաշտոնների տեղակալման համար սահմանված գործընթացներին մասնակցելուն երաշխավորելու հարցը: