Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

meeting 2018թ. նոյեմբերի 30-ին՝ ժամը 15:15-ին, տեղի կունենա Հումանիտար  գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Ամբիոնների վարիչների ընտրության հարցը:
  2. Առաջին ընթացիկ ստուգումների և քննությունների արդյունքների ամփոփման հարցը:
  3. Կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի վերահսկման հարցը:
  4. Պրակտիկաների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքների քննարկման հարցը:
  5. Ընթացիկ հարցեր: