Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ Գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստը

DSCN5377 2018թ. դեկտեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստ` բուհի աշխատակիցների և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

  1. «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի մասին (զեկուցող՝ Ա. Վ. Ցուցուլյան):
  2. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) մասին (զեկուցող՝ Ա. Վ. Ցուցուլյան):
  3. Ընթացիկ հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջե) հունվար-դեկտեմբեր կատարողականի վերաբերյալ մասնավորապես նշվեց, որ 2018թ. հունվարից մինչև դեկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում դրամական միջոցների մուտքերը կազմել են 426 մլն 408 հազար ՀՀ դրամ, որի 71%-ը գոյացել է ուսման վարձավճարներից, 21%-ը՝ պետական ֆինանսավորումից:

Ընթացիկ ծախսերի 84%-ն ուղղվել է աշխատանքի վարձատրությանը և դրան հավասարեցված վճարումներին: Ուսանողներին տրամադրվող կրթաթոշակների ընդհանուր գումարը կազմել է մասնաճյուղի ծախսերի 2%-ը, կոմունալ վճարումները՝ 3%-ը:

Մասնաճյուղի՝ 2019թ. եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի (բյուջեի) հետ կապված՝ նշվեց, որ 2019թ. նախահաշվի հոդվածների ցուցանիշները կազմվել են նախորդ տարվա նախահաշվի կատարողականի, ինչպես նաև կանխատեսումների և պլանավորման հիման վրա:  

2019թ. բյուջեն հավասարակշռված է. եկամուտները և ծախսերը իրար հավասար են: Նախատեսվում է, որ 2019թ. դրամական միջոցների հոսքերը կկազմեն.

  1. եկամուտների գծով՝ 515 մլն 400 հազար ՀՀ դրամ,
  2. ծախսերի գծով՝ 515 մլն 400 հազար ՀՀ դրամ:

Մուտքերի 64%-ը (330 մլն ՀՀ դրամ) կկազմեն վճարովի ուսուցումից, իսկ 28%-ը պետական ֆինանսավորումից ստացվող եկամուտները:

Նախատեսվում է, որ 2019թ. դրամական միջոցների ելքերի 81%-ը (415 մլն ՀՀ դրամ) կկազմեն աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների ծախսերը: Կրթաթոշակին ուղղված ծախսերը կկազմեն ընդհանուր ծախսերի 1.7%-ը, կոմունալ վճարումները՝ 3%-ը:

Այնուհետև ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի նիստում ելույթ ունեցավ մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ Ա. Շ. Մարգարյանը՝ ներկայացնելով 2018թ. ընթացքում արհբյուրոյի կողմից իրականացված աշխատանքները, գործունեության հիմնական ուղղությունները և նախատեսվող փոփոխությունները:

Նիստի վերջում պարոն Ա. Վ. Ցուցուլյանը շնորհավորեց բոլորին գալիք Ամանորի և Սուրբ Ծննդի առթիվ և հղեց բարեմաղթանքներ: