Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացքի մեջ է 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը

1. գլխավոր

 2019թ. դեկտեմբերի 23-ից մինչև 2020թ. հունվարի 29-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ընթանում է առկա ուսուցման համակարգի՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը:

Հեռակա ուսուցման համակարգում 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի II ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները կտևեն հունվարի 10-27-ը, իսկ քննաշրջանը կտևի փետրվարի 3-29-ը:       

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Արկադի Դավթյանը հարցազրույցի ընթացքում ընդգծեց, որ քննություններն անցկացվում են սահմանված կարգով, ըստ ժամանակացույցի:

Նրա հավաստմամբ՝ դասախոսները և ուսանողները քննաշրջանին մոտենում են ամենայն պատասխանատվությամբ:

Պարոն Դավթյանը ուսանողներին ցանկացավ հաջողություն, դասախոսներին՝ հետևողականություն, որպեսզի ուսանողների գնահատականները հնարավորինս լիարժեքորեն արտացոլեն նրանց գիտելիքները: 

Քննության դրական շեմը չապահոված ուսանողները կկարողանան այն հանձնել լուծարքային շրջանում, որը կանցկացվի երկու փուլով և կտևի փետրվարի 3-ից մինչև 24-ը:

Բոլոր լուսանկարները տե‘ս Պատկերասրահում: