Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ը հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն

Дизайн без названия (6)

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2023-2024 ուստարվա մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելություն՝ «Ընդհանուր մանկավարժություն» մասնագիտության «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրով և «Կառավարում» մասնագիտության «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրով։

Հեռակա ուսուցման ձևով ԵՊՀ ԻՄ-ի մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել ՀՀ պետական և ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող շրջանավարտները։ Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցով։

Մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար պետք է փաստաթղթերը ներկայացնել առցանց՝ akiaib@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 5-ի ժամը 18։00 ժամանակահատվածում։

Ընդունելության քննություններն անցկացվելու են ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին։

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ  ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի «Դիմորդ» բաժնում կամ մասնաճյուղի ֆեյսբուքյան էջում:

 

2023-2024 ուստարվա ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են.

  • դիմում-հայտ (դիմում-հայտի օրինակը տե՛ս այստեղ),
  • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և հավելվածի բնօրինակները,
  • 2 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),
  • զինվորական գրքույկի (առկայության դեպքում)  բնօրինակը  (1-7-րդ և 18-19-րդ էջերը),
  • անձնագիրը (1-4-րդ էջերը) կամ նույնականացման քարտը (երկկողմանի),
  • ընդունելության ծառայությունների համար գանձվող 3000 ՀՀ դրամ վճարման անդորրագիրը:

Կազմակերպություն

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ

         Բանկ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հաշվեհամար (ՀՀ դրամ)

   247610017094
         Նպատակ

«Մագիստրատուրայի ընդունելության ծառայությունների վճար»

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՇԵԼ ՆԱԵՎ

դիմորդի անուն, ազգանուն, հայրանունը

Մագիստրատուրայի ընդունելության կարգին  կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշարին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Ուսման տևողությունը «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» ծրագրով 1.5 տարի է, «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» ծրագրով՝ 2 տարի:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել ԵՊՀ ԻՄ-ի մագիստրոսական կրթական ծրագրի համակարգողներին՝

  • Ա.Մարգարյանին (հեռ․՝ 093 206505)՝ «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրի հետ կապված հարցերով,
  • Վ․Չոբանյանին (հեռ․՝ 093711713)՝ «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի հետ կապված հարցերով: 

 

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 3:

Կայքէջ՝ ijevan.ysu.am