Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Աբեղյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական նստաշրջանի հրավեր

Manuk-Abeghyan-1Հարգելի՛ դասախոսներ, 2018թ. նոյեմբերի 25-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում ԵՊՀ հայոց լեզվի պատմության և հայոց լեզվի ամբիոնները համատեղ կազմակերպում են «Աբեղյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտական ամենամյա նստաշրջանը։ Թեզիսներն ընդունվում են hlpambion@mail.ru էլեկտրոնային հասցեով մինչև նոյեմբերի 1-ը (նախապատվությունը կտրվի Մ.Աբեղյանին վերաբերող հոդվածներին)։

Հոդվածի ձևավորման չափանիշները

  1. Հոդվածի սկզբում գրվում է հեղինակի անուն, ազգանունը (մեծատառերով), աշխատանքի վայրը, հաջորդ տողում՝ էլ. հասցեն, մյուսում՝ հոդվածի վերնագիրը (մեծատառերով),
  2. հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Sylfaen,
  3. անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
  4. ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ Times New Roman,
  5. հիմնական տառաչափը՝ 12,
  6. միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5,
  7.  տեքստի լուսանցքները – վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,
  8.  հղումները տրվում են տողատակում, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը, վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը, էջը,
  9. հոդվածը պետք է ունենա ամփոփում անգլերեն և ռուսերեն, 10 բանալի բառեր՝ անգլերեն, հայերեն և ռուսերեն։

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ