Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը լրացուցիչ զեղչ կտրամադրի 2016թ. Ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներին

kfdjghdfjhgjrfgt

«Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ»-ի համաձայն՝ նախորդ ուսումնական տարիների ընթացքում 2016թ. Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մարտական հերթապահություն իրականացրած և ՄՈԳ-ի համապատասխան շեմ ապահոված (բակալավր՝ 10 միավոր) ուսանողների վարձը զեղչվում էր 30%-ով, իսկ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը տրամադրում էր ուսումնական վարձի մասնակի փոխհատուցում՝ 20%-ի չափով:
Հիմք ընդունելով Երևանի պետական համալսարանի համապատասխան որոշումը՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն այսուհետև Ապրիլյան պատերազմի ընթացքում մարտական հերթապահություն իրականացրած այն ուսանողներին, որոնց ՄՈԳ-ը համապատասխանում է սահմանված շեմին (բակալավր՝ 10 միավոր), 30%-ից բացի կտրամադրի նաև  լրացուցիչ 20% զեղչ, որը նախկինում տրամադրվում էր ՀԵՀ-ի կողմից: