Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

meet.

 2018թ. դեկտեմբերի 6-ին՝ ժամը 12:15-ին, տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Ամբիոնների վարիչների ընտրություն:
  2. 2018-19 ուստարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների և քննաշրջանի ժամանակացույցների քննարկում և հաստատում:
  3. Ընթացիկ հարցեր: