Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում» առցանց աշխատաժողովի հրավեր

Աշխատաժողովի հայտ. նկարը Սիրելի՛ համալսարանականներ, 2021թ. դեկտեմբերի 7-9-ը տեղի կունենա եռօրյա առցանց աշխատաժողով՝ «Որակավորումների ազգային շրջանակի ներդնումը ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում» խորագրով:

Աշխատաժողովը կանդրադառնա հետևյալ հարցերին՝

  1. ՀՀ Որակավորումների ազգային շրջանակի և բարձրագույն կրթական համակարգի առանձնահատկությունները,
  2. Համապատասխանեցման յոթ չափանիշներ,
  3. Ուսանողակենտրոն ուսուցման հարացույցը,
  4. Որակավորումների շրջանակներ և որակավորումների համակարգեր,
  5. Համապատասխանության-ընդունելիության-իրագործելիության-կայունության շղթայի փորձարկումը,
  6. Դասավանդում, ուսուցում, կառուցողական համապատասխանեցում և համագործակցություն,
  7. Ֆորմալ, ոչ ֆորմալ ծրագրեր, մոդուլներ, միկրո հավատարմագրված կուրսեր և դասընթացներ:

Աշխատաժողովը վարելու է Գերմանիայի Օսնաբրուկի կիրառական գիտությունների համալսարանի Բիզնեսի կառավարման պրոֆեսոր և միջազգային փորձագետ Գեհմլիխ Վոլկերը:

Միջոցառումն իրականացվում է Էրազմուս+ ծրագրի Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների ազգային խմբի տեխնիկական աջակցության առաքելության (Technical assistance mission) շրջանակներում:

 Գրանցումը  պարտադիր է: Միջոցառման ընթացքում կապահովվի անգլերենհայերեն համաժամանակյա թարգմանություն:

Մասնակցության հետ կապված հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների փորձագետների ազգային խմբի անդամ տիկին Լուսինե Ֆլջյանին հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով` fljyan@mail.ru:

Գրանցվել`  այստեղ 

Օրակարգը՝ այստեղ 

ZOOM հղումներ՝

Դեկտեմբերի 7

ID: 841 0889 9115

Դեկտեմբերի 8

ID: 831 7283 0838

Դեկտեմբերի 9

ID: 844 3661 1189