Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մարտի 31-ից ԵՊՀ ԻՄ-ում դասերը կիրականացվեն ըստ դասացուցակի, միասնական Zoom հարթակում

Նկ. - ZOOM

Հարգելի՛ դասախոսներ և ուսանողներ, տեղեկացնում ենք, որ 2020թ. մարտի 31-ից սկսած՝ մինչև այժմ Ձեր կողմից կիրառվող տարբեր առցանց հաղորդակցման հարթակների փոխարեն ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի դասերը կիրականացվեն միասնական Zoom հարթակում՝ առաջնորդվելով 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի համար հաստատված դասացուցակներով։

ԵՊՀ ԻՄ-ի տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի աշխատակիցները բոլոր ակադեմիական խմբերի համար ձևավորել են անհրաժեշտ քանակի Zoom-հարթակներ:

Խմբերում դասավանդող դասախոսները  իրենց էլեկտրոնային հասցեներին կստանան դեպի հարթակ մուտքի լոգինը (մուտքաբառը) և գաղտնաբառը՝ դասընթացները կազմակերպելու իրավունքով։ Նրանց համար մշակվել է նաև ծրագրի ներդրման և աշխատելու համառոտ ուղեցույց։  Դասախոսների ուղեցույցը հասանելի է այստեղ:

Ուսանողներն իրենց էլեկտրոնային հասցեներին կստանան խմբի համար նախատեսված հղումները՝ դասընթացներին անմիջական մասնակցության իրավունքով։ Նրանց անհրաժեշտ կլինի դասացուցակով նախատեսված ժամերին ակտիվացնել համապատասխան հղումը։ Ուսանողների համար նույնպես մշակվել է համառոտ ուղեցույց, որը հասանելի է այստեղ:

Տեղեկացնում ենք նաև, որ բոլոր դասացուցակները հասանելի են մասնաճյուղի կայքէջում, այս շաբաթը «հայտարար» է, իսկ ժամատախտակը հասանելի է այստեղ:

Ցանկացած հարցի կամ տեխնիկական խնդրի դեպքում խնդրում ենք անմիջապես կապվել ԵՊՀ ԻՄ ՏՀՍԶ բաժնի աշխատակիցների հետ հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 094 11 21 01     կամ      077 83 07 60: