Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

2018թ. հունվարի 27-ին՝ ժամը 13:30-ին, տեղի կունենա բնական գիտությունների  ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ.

 ՕՐԱԿԱՐԳ

  1. 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:  /զեկ. Մ. Ա. Զաքարյան /
  2. 2017-18 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքներ:  /զեկ. Մ. Ա. Զաքարյան/
  3. Ընթացիկ հարցեր: