Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների

ՀՀ-ում հայտարարված արտակարգ դրությունից ելնելով՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը ուսման վարձերը չվճարած ուսանողներին թույլ է տալիս այս ընթացքում մասնակցելու ուսումնական գործընթացին՝ իրականացվող հեռավար դասերին:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ հնարավորության դեպքում ուսանողները կարող են վճարել հիմա՝ խուսափելով պարտքեր կուտակելուց։

Ավարտական կուրսերի ուսանողներն ուսման վարձերը պետք է վճարեն ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունից առաջ:

Ուսման վարձավճարը կարող եք վճարել առցանց՝ Ձեր բանկի հավելվածը ներբեռնելու, ինչպես նաև «iDram» (https://www.idram.am/) վճարային համակարգի օգնությամբ:

Ստորև ներկայացնում ենք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բանկային վավերապայմանները:

Կազմակերպություն «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ
Բանկը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հաշվեհամարը (ՀՀ դրամ) 247610017094
Նպատակում նշել Ուսման վարձ, ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ֆակուլտետը, կուրսը, ուսուցման ձևը (առկա կամ հեռակա)