Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

2017թ. հուլիս-օգոստոս ամիսներին ուսումնական և աշխատանքային պայմանները բարելավելու նպատակով ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվել են մի շարք հիմնանորոգման և ընթացիկ շինվերանորոգման աշխատանքներ, ձեռք է բերվել նոր գույք, համակարգչային տեխնիկա, տեսասարքեր և այլն:

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Այսպես՝ հիմնովին վերանորոգվել է մասնաճյուղի մարզադահլիճը: Ընթացքի մեջ են ուսանողների համար նոր հանդերձասենյակների շինվերանորոգման աշխատանքները:

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Մարզադահլիճի մուտքի հարակից տարածքում ուսանողների  համար մոնտաժվել են մարմնակրթական մարզասարքեր: Վարչատնտեսական վարչության պետ Կ.Այվազյանի խոսքով՝ նախատեսված է նշված տարածքի ծածկույթը ամբողջությամբ փոխարինել ցեմենտբետոնե  ծածկույթով  և այդտեղ փռել արհեստական  գորգ:

Մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի խեցեգործության և քանդակի արվեստանոցների տարածքները վերանորոգվել և վերակահավորվել են որպես ժամանակակից մարզասրահ:    

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

Ընթացքի մեջ են Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի հագուստի մոդելավորման արվեստանոցի և դրա հարակից միջանցքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները:

 

Ուսումնամեթոդական վարչությունում ավելացվել է համակարգիչներով համալրված 2 աշխատատեղ:

Նոր ուստարվան ընդառաջ մասնաճյուղում  բարելավվել են աշխատանքային պայմանները

ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչատնտեսական վարչություն