Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստ

Empty Conference Room --- Image by © Bill Varie/Corbis

2017թ. հոկտեմբերի 31-ին` ժամը 12:30-ին, տեղի կունենա Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ընդլայնված նիստ` հետևյալ օրակարգով.

  1. Ուսումնական խորհրդատուի հաշվետվության ներկայացում:
  2. Կրթական ծրագրի պատասխանատուի հաշվետվության ներկայացում:
  3. Ամբիոնի վարիչի հաշվետվության ներկայացում:
  4. Ընթացիկ հարցեր: