Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հոկտեմբերի 26-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. հոկտեմբերի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր Ա. Վ. Ցուցուլյանը:

DSCN4273

Տնօրենության ընդլայնված նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Հեռակա ուսուցման բաժնի անդամները, մասնաճյուղի այլ բաժինների վարիչներ:

Նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքներին, Հեռակա ուսուցման դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

DSCN4270

2018-19 ուստարվա 1-ին կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցեցին մասնաճյուղի չորս ֆակուլտետների դեկանները:

Նրանք մասնավորապես նշեցին, որ ֆակուլտետներում իրականացվել են անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ. ծրարավորվել և կնքվել են ընթացիկ քննությունների տոմսերը, թեստերը և տարբերակները, նախապատրաստվել, տեսախցիկներ են տեղադրվել այն լսարաններում (№38, №39, №56, №57), որոնցում պիտի անցկացվեն գրավոր քննություններն ու ստուգումները: Բանավոր քննությունների անցկացման համար ձևավորվել են քննական հանձնաժողովներ՝ ամբիոնների պրոֆեսորադասախոսական համակազմից:

Տնօրենության նիստում 2018-2019 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար:

DSCN4265

Հեռակա ուսուցման՝ 2018-19 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքների մասին զեկուցեց Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը: Զեկուցողը, ներկայացնելով իրականացված աշխատանքները, մասնավորապես նշեց, որ արդեն պատրաստ են դասացուցակները, լիովին հստակեցված է լսարանային ֆոնդը: Անդրադարձ կատարվեց դասապրոցեսի ընթացքում ուսումնաօժանդակ, վարչական և տնտեսական անձնակազմի աշխատանքներին և առանձնապես կարևորվեց անվտանգության ապահովման խնդիրը: Առկա բոլոր հարցերի վերաբերյալ եղան քննարկումներ, և տրվեցին համապատասխան լուծումներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում հեռակա ուսուցման՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի դասապրոցեսի նախապատրաստական աշխատանքները գնահատվեցին բավարար: