Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Հինավուրց և երիտասարդ մայրաքաղաք» խորագրով ներբուհական գիտաժողովը