Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2021թ․ հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույց

2․-Հայտ․-նկար

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021թ․ հարգելի՛ դիմորդներ, ձեզ ենք ներկայացնում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ 2021թ․ հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների ժամանակացույցը:2021թ․ ընդունելության քննությունների գրաֆիկ-page0001

Քննությանը դիմորդը պետք է ներկայանա կես ժամ շուտ՝ իր հետ ունենալով քննաթերթ, գրիչ և անձը հաստատող փաստաթուղթ։

Քննության վերահանձնում չի թույլատրվում:

Բանավոր քննության միավորը դիմորդն իրավունք ունի բողոքարկելու առարկայական քննական հանձնաժողովի նախագահին՝ առանց քննասենյակից դուրս գալու, իսկ գրավոր քննության միավորը` այն հայտնելու պահից 24 ժամվա ընթացքում:

Գրավոր քննության արդյունքները հայտնի կլինեն հաջորդ օրը՝ մինչև ժամը 16։00-ն և կհրապարակվեն մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջում՝  http://ijevan.ysu.am/։

Մաղթում ենք հաջողություն։