Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Աբեղյանական ընթերցումներ» հանրապետական գիտաժողովի մասնակցության հրավեր

«Արդի բանասիրության հիմնախնդիրներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին

Հարգելի՛ դասախոսներ, 2017թ. նոյեմբերի վերջին (ժամկետը կհստակեցվի) ԵՊՀ հայոց լեզվի և հայոց լեզվի պատմության ամբիոնները համատեղ կազմակերպում են «Աբեղյանական ընթերցումներ» հանրապետական հերթական գիտաժողովը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը նոյեմբերի 1-ն է, իսկ թեզիսները կարելի է ուղարկել մինչև նոյեմբերի 15-ը hlpambion@mail.ru հասցեին:

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ