Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաշվապահություն

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հաշվապահությունը կենտրոնացված կարգով ուսումնասիրում և հաշվառում է կազմակերպության ֆինանսական միջոցները:

Հաշվապահության ղեկավարը գլխավոր հաշվապահն է, ով վերահսկում է ֆինանսական, հաշվապահական աշխատանքները, պատասխանատու է վարելու հաշվապահական հաշվառում` ֆինանսական հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և համապատասխան մարմիններին ներկայացնելու համար:

Առանձին էլեկտրոնային ծրագրի միջոցով իրականացվում է վճարովի ուսուցման ուսանողների վարձերի հաշվարկում և հաշվառում:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գլխավոր հաշվապահն է Մելանյա Մեսրոպի Մխիթարյանը: Հեռ.` (0263) 4-04-50 (*1-04) Էլ. հասցեն`mmkhitar@ysu.am