Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի օգնական

Տնօրենի օգնականի հիմնական խնդիրներն են.

1. նախապատրաստել և կազմակերպել տնօրենության նիստերը,

2. նախապատրաստական աշխատանքներ տանել տնօրենության նիստերում հրատապ հարցերի քննարկման ուղղությամբ,

3.  հետևել տնօրենության նիստերի արձանագրություններին և ընդունված որոշումների կատարման ընթացքին,

4. ուսումնասիրել և  տնօրենին ներկայացնել ընթացիկ թղթավարությունը,

5. կատարել իր պարտականություններից բխող տնօրենի հանձնարարությունները:

Տնօրենի օգնականն է Արման Սպարտակի Եգանյանը

Հասցե` ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, ՈՒսանողական փող. 3

Հեռախոս` 094-555-212

Էլ. հասցե` armani-55-85@mail.ru

Էջեր