Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Միջազգային կապերի բաժին

ԵՊՀ ԻՄ միջազգային կապերն և համագործակցությունն իրականացնում է միջազգային կապերի բաժինը, որի հիմնական խնդիրներն են.

 • Համալսարանի միջազգային համագործակցությունը ԵՊՀ-ի միջազգայնացման ռազմավարությանը համապատասխան,
 • Զարգացնել համագործակցությունը արտասահմանյան, այդ թվում նաև ԱՊՀ երկրների առաջատար բուհերի հետ,
 • Խթանել Համալսարանի ուսանողների և գիտամանկավարժական կազմի մասնակցությունը միջազգային գիտական ծրագրերին,
 • Սփյուռքահայ բարերարների, գիտնականների եւ շրջանավարտների հետ  կապերի հաստատում, հայկական համայնքների հետ համագործակցության ընդլայնում,
 • Համալսարանի դասախոսների և ուսանողների փոխանակման ծրագրերի մշակումը և իրականացումը,
 • Գիտակրթական հետաքրքրություններին համապատասխան դրամաշնորհային ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծություն,

Միջազգային կապերի բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

 • Արտերկրի համալսարանների գիտական կենտրոնների հետ պայմանագրերի և համաձայնագրերի բանակցային գործընթացների կազմակերպում, 
 • Պատրաստում է համագործակցության պայմանագրերի, նամակների, գրությունների նախագծեր, որոնք ուղղված են միջազգային կառույցներին, համալսարաններին, ՀՀ-ում դեսպանատներին և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին,
 • ԵՊՀ ԻՄ ստորաբաժանումների և անհատ դասախոսների արտասահմանյան գործուղումների կազմակերպում և վերահսկում:
 • Իրականացնում է  համապատասխան ամբիոնների գիտակրթական դրամաշնորհային ծրագրերի փաստաթղթերի նախապատրաստում, օտարերկրյա դրամաշնորհային հայտերի գրանցում, արդեն իսկ շահած դրամաշնորհների կատարման հետագա ընթացքի համակարգում,
 • Իրականացնում է իր իրավասություններին վերաբերող տեղեկատվական նյութերի տպագրում, հայտարարությունների կազմում, թարգմանություն

Միջազգային կապերի բաժնի աշխատանքները համակարգում է միջազգային կապերի բաժնի վարիչ Գևորգ Մելքոնյանը: