Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին

2011թ.-ին մասնաճյուղում, կադրերի բաժնի բազայի հիման վրա, ձևավորվել է անձնակազմի կառավարման բաժին (ԱԿԲ), որը 2017թ.-ի հոկտեմբերին վերանվանվել է Մարդկային ռեսուրսների կառավարման(ՄՌԿ)  բաժին:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գործառույթներն են.

 1. ԵՊՀ ԻՄ աշխատողների աշխատանքի ընդունման և ազատման գործընթացի իրականացում:
 2. ՀՀ օրենսդրությամբ և ԵՊՀ ԻՄ ներքին իրավական ակտերով նախատեսված աշխատողների անձնական տվյալների վարումը, համապատասխան հրամանների, պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի ձևակերպումը, աշխատողների տվյալների շտեմարանի վարումը, մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համապատասխան համակարգի շահագործումը:
 3. Պաշտոնի անձնագրերի, աշխատանքի նկարագրության և աշխատողի պարտականություններն ու իրավասությունը սահմանող իրավական այլ ակտերի նախապատրաստումն ու ընդունումը:
 4. Աշխատավայրում աշխատողի ադապտացիայի և աշխատանքային մոտիվացիայի բարձրացմանն առնչվող գործընթացների կազմակերպում:
 5. Մասնագիտական զարգացման գործընթացի իրականացում (կարծիքների գնահատում, վերապատրաստումներ, զարգացման այլ միջոցառումներ):
 6. Աշխատանքի արդյունավետության գնահատումը:
 7. Ատեստավորման (եթե ենթակա է) իրականացումը:
 8. Աշխատանքի վարձատրության, պարգևատրման, պաշտոնական առաջխաղացման, արձակուրդների ձևակերպման, աշխատանքից ազատման հետ կապված հարցերի լուծումը:
 9. Աշխատողների խրախուսումն ու նրանց նկատմամբ կարգապահական տույժերի կիրառումը:
 10. Գործատուի կողմից տրվող սոցիալական լրացուցիչ երաշխիքների ապահովումը և այլ հարցեր:
 11. Գործատուի կողմից բաժնի կառավարմանը տրված այլ գործառույթների կազմակերպումը (մարդկային ռեսուրսներ, ընդհանուր մաս՝ քարտուղարություն, հատուկ մաս, արխիվ, և այլ ստորաբաժանումների գործունեության կազմակերպում):

Բաժնի կազմը

Եգանյան Վարդիշաղ Մամիկոնի – բաժնի վարիչի պաշտոնակատար, քարտուղարության պատասխանատու,

Աբազյան Նարինե Ժորայի – կադրերի ավագ մասնագետ,

Գալստյան Վեներա Յուրիկի – մասնագետ,

Ասլանյան Աիդա Արամայիսի – հատուկ մասի մասնագետ,

Սիրադեղյան Սուսաննա Սեյրանի – իրավախորհրդատու,

Նազարյան Նարեկ Ռուբենի – իրավախորհրդատու,

Հովհաննիսյան Արուսյակ Սամվելի – օպերատոր,

Ադամյան Փառանձեմ Արմենի – օպերատոր,

Ղազարյան Նարա Նիկոլի – դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքների համակարգող

Քոքոբելյան Թինա Գորիկի – արխիվավար,

Հասցե՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական, 3, ԵՊՀ ԻՄ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին:

Հեռ. – 0(263)4-04-51(1-10)

Էլ. փոստadamyan.parandzem@mail.ru

 

Էջեր