Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բուժկետ

Բուժկետը, անհրաժեշտությունից ելնելով, ապահովում է մասնաճյուղի աշխատակիցների և ուսանողների առաջին բուժօգնությունը:

Համաճարակային իրավիճակների դեպքում ձեռնարկում է հակահամաճարայային միջոցառումներ:

Աշխատակից՝  բուժքույր Գևորգյան Սյուզաննա