Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժին

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի գործառույթներն են.

 1. արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կիրառել ուսուցման և մասնաճյուղի   կառավարման պրոցեսներում,

2. սպասարկել մասնաճյուղի ինտերնետ կայքը և թարմացնել նյութերը,

3. ապահովել էլեկտրոնային թղթավարության մասնաճյուղային ցանցի շահագործումը,

4. իրականացնել ԵՊՀ ԻՄ համացանցի աշխատանքի ապահովումը և հսկողությունը,

5. օպերատիվ և պատշաճ մակարդակով վերացնել ԵՊՀ ԻՄ համակարգիչներում առաջացող տեխնիկական խափանումները,

6. համակարգչից և համացանցից օգտվելու ուղղությամբ բացատրական աշխատանքներ տանել աշխատակիցների շրջանում,

7. ներդնել համալսարանական կրթության կառավարման և որակի ապահովման տեղեկատվական համակարգ, ապահովել դրա անխափան աշխատանքը:

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման բաժնի վարիչն է Տաթևիկ Վասիլի Խաչատրյանը:

Հեռ.` (094) 11 – 21 – 01

Էլ. հասցեն` khacht@rambaler.ru