Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտակազմակերպական աշխատանքների համակարգող

Գիտակազմակերպական աշխատանքների համակարգողի գործառույթներն են` ԵՊՀ ԻՄ ստորաբաժանումների գիտահետազոտական աշխատանքների համա­կարգումը և դրանց առնչվող ընթացակարգերի մշակումը, տեղական և միջազգային նշանակության գիտաժողովների ծրագրման և համակարգման աշխատանքների աջակցության ցուցաբերումը, ԵՊՀ ԻՄ գիտահետազոտական և ուսումնագիտական ստորաբաժանումների աշխատանքային պլանների և ծրագրերի մշակման գործընթացի կազմակերպումը և կատարման վերահսկումը, ԵՊՀ ԻՄ կառուցվածքային ստորաբաժանումներին գիտական ծրագրերի, դրամաշնորհների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը, դրամաշնորհային ծրագրերով գիտական նախագծերի ձևա­կերպ­ման և ներկայացման աջակցության ցուցաբերումը և դրանց կատարման ընթացքի համակարգումը, ԵՊՀ ԻՄ աշխատողների գիտական աշխատանքների վերաբերյալ նյութերի էլեկտրոնային հավաքագրումը, մշակումը և վերլուծությունը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտակազմակերպական աշխատանքների համակարգողն է  ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ Մհեր Աթոյանը:

Գտնվելու վայրը` ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, 4001:

Հեռախոս`  093 317 847, նեքին` 1 09

Էլեկտրոնային հասցե` matoyan@ysu.am: