Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական քարտուղար

ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի քարտուղարի հիմնական խնդիրներն են.

  • քարտուղարում է ԵՊՀ  ԻՄ գիտական խորհրդի նիստերում,
  • գրանցում է նիստին մասնակցող գիտական խորհրդի անդամներին,
  • կազմում է գիտական խորհրդի նիստերի արձանագրությունը,
  • ստորագրում է քվեաթերթիկները:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի քարտուղարն է ֆիզ.մաթ. գիտությունների թեկնածու Մհեր Աթոյանը:

ՀՀ Տավուշի մարզ ք. Իջևան

Ուսանողական փող. 3

Հեռ.` +374 93317847

Էլ. հասցե` matoyan@ysu.amGitQartIB@ysu.am