Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Տավուշ» հետազոտական կենտրոն

1

Տարբերանշանի մասին՝ այստեղ:

2020թ. հունվարի 8-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում ստեղծվել է «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնը:

Կենտրոնն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

  1. կազմակերպում և իրականացնում է տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և անվտանգության ապահովմանն ուղղված կիրառական և հիմնարար հետազոտություններ,
  2. բացահայտում է տարածաշրջանի հետազոտական կարիքները և ձևավորում գիտական հետազոտությունների ծրագրեր, այդ թվում՝ երկարաժամկետ,
  3. իրավաբանական և ֆիզիկական անձնաց համար կազմակերպում է գիտական հետազոտությունների և մշակումների պատվերների կատարում,
  4. կազմակերպությունների հետ համատեղ կազմակերպում է ծրագրային փաստաթղթերի փորձաքննություն, կազմակերպում է ներհամալսարանական դրամաշնորհների փորձաքննություն,
  5. խթանում է դասախոս-ուսանող համատեղ հետազոտական աշխատանքների կատարումը,
  6. հետազոտական գործունեության իրականացմանը ներգրավում է գիտնականների և փորձագետների,
  7. նպաստում է անհրաժեշտ տեղեկատվական և նյութատեխնիկական բազայի ձևավորմանն ու զարգացմանը, ստեղծում է տարածաշրջանի և Կենտրոնի հետաքրքրությունների շրջանակներում գտնվող այլ հետազոտությունների էլեկտրոնային բազա և պարբերաբար համալրում այն,
  8. կազմակերպում է հետազոտությունների արդյունքների հրապարակումը։

«Տավուշ» հետազոտական կենտրոնի ղեկավարն է Հովսեփ Իսրայելի Մովսեսյանը:

Բաժնի կազմը. 

Հովսեփ Իսրայելի Մովսեսյան «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնի ղեկավար
Տիգրան Ավետիքի Ղուշչյան կենտրոնի մասնագետ

Հասցե՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ

Հեռ.՝  (0263) 4-04-50 (*1-03)

Էլ. փոստ՝  Tavushysuib@ysu.am:

 

 

 

 

 

 

 

Էջեր