Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի խորհրդական

Տնօրենի խորհրդականի հիմնական խնդիրներն են.

1. համակարգել մասնաճյուղի ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի մշակումն ու հաստատումը,

2. նախապատրաստական աշխատանքներ կատարել տնօրենության նիստերում հրատապ հարցերի քննարկման ուղղությամբ,

3. խմբագրել և հստակեցնել տնօրենության նիստերի արձանագրությունները և հետևել ընդունված որոշումների կատարման ընթացքին,

4. տնօրենի հանձնարարությամբ հսկողություն իրականացնել մասնաճյուղում ուսումնական և աշխատանքային կարգապահությունը պատշաճ մակարդակի վրա պահպանելու նպատակով,

5. միջոցներ ձեռնարկել դեկանատների և ամբիոնների աշխատանքները համակարգելու ուղղությամբ:

Տնօրենի խորհրդականն է ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Անուշավան Հայկարամի Մակարյանը:

ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան

ՈՒսանողական փող. 3

Հեռ.` 1-03,  094-90-80-55

Էլ. փոստ` a.makaryan@anqa.am, anushmak@mail.ru

Էջեր