Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն

Հարգելի՛ համալսարանականներ, հայտնում ենք ձեզ, որ «Ակունք» հոդվածների ժողովածուն ընդգրկվել է ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում` իբրև գիտական ժողովածու և հրատարակվելու է տարին մեկ անգամ:

Աղբյուրը` www.boh.am