Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեկնարկել է Որակի ապահովման 4-րդ ֆորումի մասնակիցների գրանցումը

anqa-forum

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը 2018 թվականի փետրվարին  կազմակերպում է որակի ապահովման 4-րդ ֆորումը, որը նվիրված է հայաստանյան մասնագիտական կրթության ոլորտի  ներկայիս խնդիրներին և ապագա մարտահրավերներին:

 Ֆորումի նպատակն է․

  • քննարկել մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ներկայիս զարգացումները, միտումներն ու մարտահրավերները,
  • վեր հանել լավագույն փորձը և նպաստել դրա տարածմանը,
  • շահակիցների քննարկումների միջոցով դուրս բերել արդիական խնդիրների լուծման համընդհանուր ընդունելի առաջարկներ,
  • նպաստել որակի ընդհանուր մշակույթի ամրապնդմանը կրթության բոլոր մակարդակներում։

Ֆորումին իրենց փորձը կներկայացնեն նաև հեղինակավոր միջազգային փորձագետներ:

Թեման

Ֆորումը, պլենար և սեկցիոն նիստերով, աշխատաժողովներով ու շահակիցների քննարկումներով  կանդրադառնա  հետևյալ թեմաներին․

  • Կամփոփվի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման առաջին շրջափուլը, հավատարմագրման արդյունքում տեղի ունեցած փոփոխությունները և դրանց ազդեցությունը կրթական գործընթացի և որակի վրա։
  • Կքննարկվեն ծրագրային հավատարմագրման սկզբունքները, ընթացակարգերը, կողմերը կներկայացնեն գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ իրենց մոտեցումները։
  • Կքննարկվեն քոլեջների հավատարմագրման գործընթացը, ընդհանուր ոլորտային խնդիրները և լուծման ուղիները։
  • Կներկայացվեն ՈԱԱԿ-ի կողմից մշակված բուհերի արդյունավետության ցուցանիշները, նման ցուցանիշների կիրառման միջազգային փորձը, Հայաստանում դրանց կիրառման մեթոդաբանությունը և ակնկալվող արդյունքները։
  • Կքննարկվեն բուհ-գործատու համագործակցության խնդիրները, կներկայացվի ՈԱԱԿ-ի կողմից մշակված և փորձարկված բուհ-գործատու համագործակցության մոդելը։
  • Անդրադարձ կկատարվի կրթական համակարգի արդյունավետության բարձրացման խնդիրներին և այդ ուղղությամբ  իրականացվող բարեփոխումներին։

Մասնակիցներ

Որակի ապահովան ֆորումը  քննարկումների, մասնագիտական զարգացման և փորձի փոխանակման հարթակ է մասնագիտական  կրթության որակի ապահովման շահակիցների համար: Համաժողովը հատկապես կհետաքրքրի ՄՈՒՀ-երի ռեկտորներին, պրոռեկտորներին, դեկաններին, կրթական ծրագրերի ղեկավարներին, դասախոսներին, որակի ապահովման պատասխանատուներին, ուսանողներին, հետազոտողներին, որակի ապահովման գործակալությունների աշխատակիցներին և բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են մասնագիտական  ուսումնական հաստատություններում և որակի ապահովման բնագավառում:

Աշխատանքային լեզուներն են հայերենը և անգլերենը։

Մասնակցություն

Որակի ապահովման 4-րդ ֆորումին մասնակցելու համար հարկավոր է գրանցվել  մինչև  2018թ․ փետրվարի 28-ը՝  գրելով info@anqa.am էլ․ փոստին կամ զանգահարելով  010 22 91 45 հեռախոսահամարով։ Մեկ անձի մասնակցության արժեքն է 25 000  ՀՀ դրամ։