Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ի գիտություն դիմորդների

2013թ. առկա ուսուցման ընդունելության երկրորդ փուլին բացի ընդունելության երկրորդ փուլի հայտարարության մեջ նշված անձանցից  մասնակցելու իրավունք ունեն նաև տվյալ տարվա այն շրջանավարտները, ովքեր չեն մասնակցել առաջին փուլի ընդունելությանը (այսինքն ընդունելության առաջին փուլի ընթացքում որևէ բուհում ընդունելության դիմում-հայտ չեն լրացրել):