Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԱՎՍՏՐԻԱ)

 

2014-2015 ուսումնական տարվա համար Ավստրիայի գիտության և հետազոտությունների դաշնային նախարարությունը իրականացնում է կրթաթոշակային ծրագրեր, որոնց կարող են մասնակցել նաև ՀՀ քաղաքացիները:

Կրթաթոշակային ծրագրերի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ այցելելով http://www.grants.at և www.scholarship.at կայքէջերը:

Աղբյուրը` www.edu.am