Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ

2017թ. մայիսի 20-ին և 21-ին կայացան ԵՊՀ ԻՄ-ի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ

«ԻԿՄ» մասնագիտության 2017թ. առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստա­վորման հանձնաժողովն ուներ հետևյալ կազմը.

 1. Գասպարյան Հարություն Վոլոդյայի   – նախագահ, Ռուս-հայկական (սլավոնական), համալսարանի ՏՏ դեպարտամենտի ծառայության պետ,  ֆիզմաթ. գի­տ. թեկնածու, դոցենտ,
 1. Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի – նախագահի տեղակալ, ԵՊՀ բակալավրատի բաժնի պետ, աշխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ,
 1. Զաքարյան Մանվել Աշոտի  –  բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, ֆ/մ.գ. թեկնածու,
 1. Հովակիմյան Աննա Սեդրակի – Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների  ամբիոնի  վարիչի ԺՊ, տեխն.գիտ.թեկնածու, դոցենտ,
 1. Ցուցուլյան Արտակ Վոլոդյայի – Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի  վարիչի ԺՊ, ֆ.մ.գ. թեկնածու,
 1. Դարբինյան Կարապետ Սուրենի – Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ, ֆ/մ.գ.  թեկնածու, դոցենտ,
 1. Թիրաբյան Գերասիմ Վահրամի – Խաշթառակի հիմնական դպրոցի տնօրեն,

 2. Ղազարյան Հարություն Ավետիքի –  Գետահովիտի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն,

 3. Թիրաբյան Մարզպետ Պարգևի – Իջևանի №1 հիմնական դպրոցի ինֆորմատիկայի  ուսուցիչ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տվյալ մասնագիտությամբ մեր շրջանավարտների ընդհանուր պատրաստվածության մակարդակի վերաբերյալ հարցազրույց ունեցանք հանձնաժողովի նախագահ, պարոն Հարություն Գասպարյանի հետ.

21-05-2017-5

-Պարո՛ն Գասպարյան, ի՞նչ կարծիք ունեք մեր շրջանավարտների ընդհանուր մասնագիտական պատրաստվածության վերաբերյալ:

 -Շրջանավարտների մասնագիտական ընդհանուր պատրաստվածության մակարդակը բարձր էր: Հատկանշական է, որ ուսանողները փայլուն գիտելիքներ ցուցաբերեցին մաթեմատիկայից, պետք է աշխատել, որպեսզի ծրագրավորումից էլ հասնեն այդ մակարդակին:    

Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ     Ինչպե՞ս կգնահատեք իրենց մասնագիտության շրջանակներում նրանց՝ դատողություններ անելու կարողությունների մակարդակը:

 – Ընդհանուր առմամբ՝ ուսանողների մտածելու կարողությունները կգնահատեմ լավ, առաջնահերթ զգացվում էր նրանց աշխատասիրությունը, քննություններին շատ լավ պատրաստվածությունը, այդ է պատճառը, որ նույնիսկ ոչ այնքան բարձր ՄՈԳ-ով ամփոփիչ ատեստավորման ժամանակ ստացան բարձր գնահատականներ:  

Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ

Ինչպիսի՞ն է նրանց հաղորդակցման կարողությունների մակարդակը:

-Այդ իմաստով հաճելիորեն զարմացած եմ. մարզի համար ձեր ուսանողները դրսևորեցին հաղորդակցման հրաշալի կարողություններ, ունեին ազատ ու անկաշկանդ պահվածք:

Խնդրում եմ՝ ներկայացնեք Ձեր առաջարկները՝ մեր շրջանավարտների ձեռք բերած ուսումնառության ընդհանրական արդյունքների հետագա բարելավման ուղղությամբ:

-Կարծում եմ՝ որոշակի աշխատանք պիտի իրականացնել, որպեսզի ծրագրավորման վերաբերյալ ուսանողների գիտելիքները հասցվեն մաթեմատիկականի մակարդակին. գուցե կատարվի ժամաքանակի փոփոխություն, շատացվեն գործնական պարապմունքները:

Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ

Ավարտական աշխատանքների թեմատիկան համապատասխանու՞մ էր արդյոք որակավորմանը:

-Այո՛, բոլոր աշխատանքների թեմաներն էլ համապատասխանում էին որակավորմանը: Ծրագրավորման տեսանկյունից առանձնապես հաջողված էին ուսումնական պրոցեսի էլեկտրոնիզացիային, ավտոմատների տեսությանը վերաբերող աշխատանքները: Մաթեմատիկայի վերաբերյալ էլ հետաքրքիր խնդիրներ կային:

Ավարտական աշխատանքներն ունեի՞ն տրամաբանական կառուցվածք, աշխատանքներում պահպանվա՞ծ էր նյութի շարադրման տրամաբանությունը:

-Աշխատանքներում նյութի շարադրման տրամաբանությունը պահպանված էր, միայն, ձևակերպումների հետ կապված, ունեմ մի քանի դիտարկում. աշխատանքներում պիտի հստակ նկարագրվի խնդրի դրվածքը, աշխատանքների միջից պիտի հանել կոդը՝ ծրագրի տեքստը, այն կցել աշխատանքին էլեկտրոնային սկավառակով: Աշխատանքների մեծ մասը, ինչպես կարգն է, ուներ եզրակացություն, սակայն որոշ աշխատանքներում այն բացակայում էր:  

Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ

Որքա՞ն կգնահատեք աշխատանքներում նորարարական տարրերի առկայության, վերհանված խնդիրների համակող­մանի ուսումնասիրման մակարդակը:

  -Նորմալ, աշխատանքներում լավ կլինի, որ շեշտը դրվի կիրառական խնդիրների մաթեմատիկական մոդելների կառուցման վրա:    

 Մեր ուսանողշրջանավարտներն ունեի՞ն արդյոք սեփական տեսակետները  վստահ պաշտպանելու կարողություններ:

-Ձեր ուսանողների՝ սեփական տեսակետները պաշտպանելու կարողությունները բավականին բարձր էին, և հաջողության հասան հատկապես այն ուսանողները, ովքեր պահանջկոտ էին առաջին հերթին իրենք իրենց նկատմամբ:

Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ

Ի՞նչ կարծիքի եք մասնագիտական գրականությունից օգտվելու, աշխատանքում դա շրջանառելու նրանց կարողությունների մասին:

-Լավ կարծիքի եմ, աշխատանքներում նորմալ շրջանառված էր մասնագիտական հիմնական գրականությունը:

Ինչպե՞ս կգնահատեք աշխատանքի մատուցման մակարդակը և նրանց՝ մասնագիտորեն գրագետ բանավոր խոսքը:

-Աշխատանքների մատուցման մակարդակը բավականին բարձր էր, բոլոր աշխատանքները ներկայացվեցին ճաշակով ձևավորված շնորհանդեսների ուղեկցությամբ, զգացվում էր նաև գիտական ղեկավարների բարեխիղճ ու նվիրված աշխատանքը:

 Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ

Խնդրում եմ՝ ներկայացնեք Ձեր առաջարկները՝ ավարտական աշխատանքների թեմաների ընտրության և դրանց իրականացման հետագա բարելավման ուղղությամբ:

-Ցանկալի է, որ աշխատանքներում դրված լինեն կիրառական բնույթի խնդիրներ և դրանք իրականացնող ծրագրեր, տեսականի հետ անպայման համադրված լինի  գործնական մասը:

 Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ

 -Պարո՛ն Գասպարյան, շատ շնորհակալ ենք տրված հարցազրույցի, ուսումնական գործընթացի բարելավման ուղղությամբ Ձեր կողմից արված արժեքավոր դիտարկումների համար:

-Հանձնաժողովի անունից ես նույնպես հայտնում եմ շնորհակալություն ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ղեկավարությանը, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին՝ իրենց պատասխանատու և նվիրված աշխատանքի, տրամադրված նյութատեխնիկական ռեսուրսների համար:

Հարցազրույց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահի հետ

Հարցազրույցը վարեց    ԵՊՀ ԻՄի հասարակայնության հետ

կապերի և մամուլի պատասխանատու Հասմիկ Սամվելի Վանյանը

 

Ուշադրություն դիմորդներին՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հրավիրում է սովորելու

 

ԵՊՀ ԻՄ

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2017թ. առկա  ուսուցման ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն),
 • Աշխարհագրություն,
 • Դիզայն,
 • Ընդհանուր մանկավարժություն,
 • Պատմություն,
 • Հայոց լեզու և գրականություն,
 • Օտար լեզու և գրականություն,
 • Ֆինանսներ,
 • Զբոսաշրջություն,
 • Սոցիալական աշխատանք:

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ

Ուսման տևողությունը 4 տարի է:

Շրջանավարտներին տրվում է Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ 

Փաստաթղթերն ընդունվում են  ս.թ. մայիսի 5ից մինչև հունիս 1ը (հանգստյան օրերն են՝ մայիսի 7, 8, 9, 14, 21):

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել  (093) 41-51-22, (093) 20-65-05, (096)-98-76-54  հեռախոսահամարներով:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

2017թ. մայիսի 19-30-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա առկա ուսուցման ամփոփիչ ատեստավորումը` ինը մասնագիտությունների ամփոփիչ ատեստավորման քննություններն ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

Ամփոփիիչ ատեստավորման քննություններն անցկացվում են սահմանված կարգով, հաստատված ժամանակացույցների համաձայն, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովները և ուսանողները քննություններին ու ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններին մոտենում են ամենայն պատասխանատվությամբ ու լրջությամբ:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

2017թ. մայիսի 19-ին և 20-ին կայացան «Պատմություն», Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտությունների ամփոփիչ քննությունները և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

«Պատմություն» մասնագիտության 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի հասարակագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր, պատմ. գիտ. դոկտոր Համլետ Մարտիկի Գևորգյանը:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր Շիրակի «Մ.Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի պրոռեկտոր, մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սպարտակ Սերյոժայի Սողոյանը:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

Մայիսի 20-ին տեղի ունեցավ «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման քննությունը:

Մայիսի 21-ին տեղի կունենա  նույն մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

«Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Մելանյա Սմբատի Ղազարյանը:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

Մայիսի 20-ին տեղի ունեցավ «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Մայիսի 21-ին տեղի կունենա ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում է Ռուս-հայկական (սլավոնական) համալսարանի ՏՏ դեպարտամենտի ծառայության պետ,  ֆիզմաթ. գի­տ. թեկնածու, դոցենտ Հարություն Վոլոդյայի Գասպարյանը:

Մասնաճյուղում ընթանում է 2016-2017 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

Մայիսի 20-ին կայացավ «Սերվիս»  մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Մայիսի 27-ին կկայանա ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

«Սերվիս» մասնագիտության ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Մեխակ Վեմիրի Ապրեսյանը:

Մայիսի 21-ին և 28-ին տեղի կունենան «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ՊԵԿ-ի ֆինանսահաշվային վարչության պետ, գլխավոր հաշվապահ Հովիկ  Գուրգենի Հովհաննիսյանը:

Մայիսի 22-ին և 25-ին տեղի կունենան «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է ՀՀ նկարիչների միության նախագահի տեղակալ-քարտուղար, պրոֆեսոր Խաչատուր Սուրենի Ազիզյանը:

Մայիսի 26-ին և 27-ին տեղի կունենան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի անգլերեն լեզվի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Լիլիթ Ասատուրի Բադալյանը:

Մայիսի 29-ին և 30-ին տեղի կունենան «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը և ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում է ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոցենտ, բան. գիտ. թեկնածու Լավրենտի Աշոտի Միրզոյանը:

Անգլերենի ուսանողական խմբակի անդամներին տրվեցին հավաստագրեր

2017թ. մայիսի 18-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Անգլերենի ուսանողական խմբակի այս ուստարվա եզրափակիչ դասը, որին ներկա էին Ուսխորհրդի անդամներ, ուսանողներ, հրավիրված էին դասախոսներ:

Անգլերենի ուսանողական խմբակի անդամներին տրվեցին հավաստագրեր

Խմբակը ստեղծվել է Ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ (2016թ. հոկտեմբերից), անգլերեն սովորել ցանկացողների համար:

Այն վարել է «Անգլերեն լեզու և գրականություն»մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Արինա Պարոնյանը:

Անգլերենի ուսանողական խմբակի անդամներին տրվեցին հավաստագրեր

Անգլերենի խմբակի այս ուստարվա եզրափակիչ դասին ուսանողներն արտահայտեցին ծրագրի վերաբերյալ իրենց գոհունակությունը, խոստովանեցին, որ կազմակերպված դասերը բավականին հետաքրքիր էին, օգտակար և հաճելի՝ հագեցած տարբեր խաղերով, երկխոսություններով:

Անգլերենի ուսանողական խմբակի անդամներին տրվեցին հավաստագրեր

Խմբակի վերաբերյալ իրենց դրական կարծիքն արտահայտեցին Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոսները, մասնավորապես՝ Էմմա Թեմրազյանը, ով ելույթ ունեցավ և ողջունեց ուսանողների նախաձեռնությունը:

Եզրափակիչ խոսքով հանդես եկավ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհրդի նախագահ Իսկուհի Շաղբաթյանը՝ ուսանողներին շնորհավորելով ձեռք բերած գիտելիքների համար և ՈՒԽ-ի անունից նրանց հանձնելով հավաստագրեր: Ապա նա շնորհակալություն հայտնեց Արինա Պարոնյանին՝ ուսանողների սպասելիքներն արդարացնելու համար և ընդգծեց, որ հաջորդ  ուստարում խմբակը կշարունակի իր գործունեությունը: 

Անգլերենի ուսանողական խմբակի անդամներին տրվեցին հավաստագրեր

«ԼՈՒՅՍ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ԾՐԱԳԻՐ

«Լույսի» կրթաթոշակի ծրագիրը հիմնադրամի երկու հիմնական ծրագրերից է: Այն ապահովում է Հայաստանի զարգացումը և մասնակցությունը գիտելիքահենք համաշխարհային տնտեսությանը, աշխարհի առաջատար երկրներին համաքայլ ընթացքը:

«ԼՈՒՅՍ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ԾՐԱԳԻՐ

«Լույսը» փոխառություն կամ կրթաթոշակ է շնորհում աշխարհասփյուռ հայ ուսանողներին` աշխարհի լավագույն համալսարաններում սովորելու:

«ԼՈՒՅՍԻ» ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԴԻՏԱՐԿՎԻ ՈՐՊԵՍ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ, ԵՐԲ ՈՒՍԱՆՈՂԸ ԿԱՏԱՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ «ԼՈՒՅՍԻ» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

«Լույսի» դրամաշնո՞րհ, թե՞ փոխառություն. ուսանողն ինքն է որոշում:

«Լույսի» յուրաքանչյուր կրթաթոշակառու, ով համապատասխանում է «Լույսի» չափորոշիչներին, hիմնադրամի կողմից իրեն հատկացվող գումարը վերածում է

 • դրամաշնորհի, եթե ծառայում է «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին (ԶՀՄ ծրագիր) և/կամ մասնակցում «Ստարտ Արմենիա» պրակտիկայի ծրագրին,
 • փոխառության, որը պետք է փոխհատուցվի ուսանողի ակադեմիական ծրագրի ավարտին, եթե ուսանողն ընտրում է ԶՀԾ-ին կամ «Ստարտ Արմենիա» պրակտիկայի ծրագրին չմասնակցելու տարբերակը:

Ընտրության չափորոշիչներն անփոփոխ են։

«Լույսի» հատկացրած գումարը դրամաշնորհ է, եթե

 • ուսանողն ուսումնառության յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում՝ ամռան ամիսներին, մասնակցում է «Լույսի» «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրին: Կրթաթոշակի վերջին տարում կամ մեկամյա ուսումնական ծրագրին հաջորդող ամռանն ուսանողը երկամսյա պրակտիկա է անցնում հայաստանյան ընկերություններից մեկում: 
  Այդ աշխատանքը գնահատվում է 1-10 միավորանոց սանդղակով: 7 միավորից ցածր գնահատական վաստակած ուսանողի գումարը վերածվում է փոխառության, որը ենթակա է փոխհատուցման: 
  «Լույսի» ներկայացուցիչ կամ «Լույսի» դեսպան լինելը լրացուցիչ միավորներ է բերում ուսանողին` գումարվելով համայնքներում նրա աշխատանքի որակին, նախապես պատրաստված ու առաջարկված զարգացման ծրագրի որակին, ինչպես նաև որպես մենթոր` ուսանողի ջանասիրությանը:

«Լույսի» հատկացրած գումարը փոխառություն է, եթե

 • ուսանողը չի կատարում «Լույսի» պայմանագրով ստանձնած պարտականությունները. ուսումնական ծրագրի ընթացքում ուսանողը որոշում է հետաձգել և/կամ չկատարել իր պարտականությունները «Զարգացնենք Հայաստանը միասին» ծրագրի մասով կամ կատարում է մասամբ:

Չափորոշիչներ

«Լույսի» կրթաթոշակին համապատասխանելու համար ուսանողը պետք է

 • լինի ծագումով հայ, Հայաստանի քաղաքացի կամ ունենա հայկական արմատներ (խառնամուսնությունների զավակների համար),
 • ընդունված լինի «Լույսի» կայքում հրապարակված լավագույն 10 (տասը) համալսարաններից մեկը՝ գիտական աստիճան շնորհող առկա ուսուցմամբ ծրագրով սովորելու,
 • «Լույսին» դիմելու պահին պետք է լինի 18-40 տարեկան:

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն անձը հաստատող կամ այլ փաստաթուղթ, որ կապացուցի անմիջական հայկական արմատների գոյությունը: Հայաստանի քաղաքացի դիմորդները պետք է ներկայացնեն վավեր անձնագիր կամ ՀՀ նույնականացման քարտ: Ոչ քաղաքացիներին խնդրում ենք ներկայացնել ծննդյան վկայական, ծնողի անձնագիր (հայկական ծագում ունեցող մոր կամ հոր) կամ մկրտության վկայական (ապացույց, որ դիմորդը մկրտվել է հայկական եկեղեցում):

Ուսանողը չի կարող դիմել «Լույսի» կրթաթոշակին, եթե համալսարանից միայն պայմանական հրավեր է ստացել (Conditional Offer):

Ուսումնառությունը պետք է լինի առկա համակարգով կրթական ծրագրի ողջ ընթացքում: Չի թույլատրվում կրթաթոշակի ստանալը հետաձգել:

Ուսանողը կարող է դիմել «Լույսին», միայն եթե արդեն իսկ դիմել է իր ընտրած համալսարանի ֆինանսական աջակցության գրասենյակ: Համալսարանի ֆինանսական հայտը պետք է լինի թարմ և ներկայացվի տվյալ ուսումնական տարվա համար, որպեսզի ուսանողը ստանա «Լույսի» կրթաթոշակ: Ուսանողը չի կարող «Լույսին» ներկայացնել բուհի` նախորդ տարվա ֆինանսական հայտը:

Ուսանողը չի կարող երկու անգամ դիմել հիմնադրամին նույն ակադեմիական աստիճանի համար, օրինակ` երկրորդ անգամ մագիստրատուրայում սովորելու համար:

«Լույսից» կրթաթոշակ կարելի է ստանալ միայն մեկ ակադեմիական աստիճանի համար: Հաջորդ ակադեմիական փուլ անցնելու դեպքում (բակալավրիատից մագիստրատուրա և մագիստրատուրայից ասպիրանտուրա) երկրորդ անգամ «Լույսի» աջակցությանը դիմելիս ուսանողը կհայտնվի սպասողների շարքում: Նրան կրթաթոշակ կշնորհվի, միայն եթե համալսարանին հատկացված 10 տեղերի շարքում ազատ հնարավորություն լինի:

«Լույսի» կրթաթոշակի առցանց հայտերն ընդունվում են մինչև հուլիսի 15-ը (Երևանի ժամանակով 23:59): Ուշացած կամ ոչ ամբողջական հայտերը չեղյալ կդարձնեն ուսանողի դիմումը:

Առաջին 10 ուսանողները, ովքեր դիմում են ամբողջական փաթեթով, որում ներառված է առաջիկա ուստարվա համար հաստատված բուհերից մեկի վերջնական հրավերը (unconditional offer), կհամապատասխանեն «Լույսի» կրթաթոշակի պայմաններին:

Պահանջվող փաստաթղթեր

Կցվող փաստաթղթերի ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի 20Mb-ը։

Վավեր անձնագրի պատճեն (ՀՀ քաղաքացիները` անձնագրի երկու էջերը)

Համալսարանի ընդունելության վերջնական նամակը

Համալսարանի կրթաթոշակին դիմելու Ձեր հայտը

Համալսարանին գրված նպատակների հիմնավորման նամակը (Statement of Purpose)

Ձեր մոտիվացիոն նամակը «Լույսին»` «Ինչպե՞ս եմ պատկերացնում ապագաս և Հայկական աշխարհում կատարածս ներդրումը (այն կարող է տեղադրվել կայքում)

Հայերեն ինքնակենսագրություն

Անգլերեն ինքնակենսագրություն

3×4 չափի դիմանկար

Լրացուցիչ փաստաթղթեր ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց համար

Ծննդյան վկայական

Ծնողի անձնագիր (հայկական ծագում ունեցող մոր կամ հոր)

Մկրտության վկայական

Լրացուցիչ փաստաթղթեր (չի վերաբերում 1-ին կուրսի ուսանողներին)

Միջին որակական գնահատականը (GPA score)

Աղբյուրը՝ www.luys.am