Ուսանողական գիտաժողով ՎՊՀ-ում

կոնֆերանս գիտաժողով

2018թ. նոյեմբերի 6-ին Վանաձորի պետական համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Մայիսյան հերոսամարտերին և Հայաստանի 1-ին հանրապետության հռչակման 100-ամյակին: Զեկուցումների թեմատիկան ազատ է:

            Նստաշրջանի ընթացքում գործելու են հետևյալ բաժանմունքները.

 1. Պատմություն, իրավագիտություն, քաղաքագիտություն
 2. Հայ բանասիրություն
 3. Օտար լեզուներ և գրականություն
 4. Տնտեսագիտություն
 5. Մանկավարժություն
 6. Հոգեբանություն
 7. Սոցիալական աշխատանք
 8. Փիլիսոփայություն
 9. Արվեստագիտություն
 10. Աշխարհագրություն
 11. Կենսաբանություն
 12. Քիմիա
 13. Ֆիզիկա
 14. Մաթեմատիկա
 15. Ինֆորմատիկա

Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2018թ. սեպտեմբերի 12-ը sss.vsu.am@mail.ru էլ.փոստի հասցեին ուղարկել մասնակցության հայտը:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Գիտական նստաշրջանին ներկայացված լավագույն զեկուցումները տպագրվելու են ՎՊՀ ՈՒԳԸ «Գիտական հոդվածների ժողովածու»-ի հերթական համարում:

Միջազգային գիտաժողովի հայտարարություն

1

«ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՅԱԼԸ, ՆԵՐԿԱՆ ՈՒ ԱՊԱԳԱՆ»

3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողով (13-16 սեպտեմբերի 2018թ., ք.Ստեփանակերտ)

Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման (ԱԵԳՄՄ) նախաձեռնությամբ, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ու Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի աջակցությամբ 2018 թվականի սեպտեմբերի 13-16-ը Ստեփանակերտում տեղի կունենա «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» խորագրով 3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովը` նվիրված Հայաստանի առաջին Հանրապետության 100-ամյակին և արցախյան շարժման 30-ամյակին:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել Արցախի, Հայաստանի և արտասահմանյան բուհերի ու գիտահետազոտական կենտրոնների ասպիրանտները, երիտասարդ գիտնականներն ու մասնագետները (մասնակիցը պետք է լինի մինչև 35 տարեկան, բացառությամբ Կազմակերպության կողմից հրավիրյալ գիտնականների):

Գիտաժողովի ոլորտները՝ հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, պատմություն, տնտեսագիտություն, հոգեբանություն, լրագրություն և այլն):

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2018թ. հուլիսի 31-ը լրացնել մասնակցության հայտը և ուղարկել armstatehoodconf@gmail.com էլեկտրոնային փոստին: Հայտի հետ միաժամանակ պետք է ուղարկել նաև`

 • զեկույցը,
 • գիտական ղեկավարի կարծիքը կամ համապատասխան ամբիոնի երաշխավորագիրը (սկան տարբերակով, միայն գիտական աստիճան չունեցողների համար):

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Զեկույցը պետք է համապատասխանի գիտաժողովի խորագրին:

Գիտաժողովի լավագույն աշխատանքները հրատարակվելու են ՀՀ ԲՈՀի պահանջներինհամապատասխանող առանձին նյութերի ժողովածուի տեսքով:

Աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներն են.

Զեկույցի համակարգչային շարվածքը՝ Word 97-2003 ծրագիր:

Ծավալը՝ 4-7 էջ:

Էջի ֆորմատը՝ A5 (148*210 մմ), լուսանցքները. ձախից, վերևից, աջից և ձախից՝ 18 մմ:

Տեքստի տառատեսակը՝ հայերեն՝ Arial AMU (տառատեսակը կարող եք բեռնել այստեղից), ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New Roman:

Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 11 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 10 pt տառաչափով տրվում են հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է բուհը կամ գիտահետազոտական կենտրոնը, ֆակուլտետը, կարգավիճակը (ասպիրանտ, գիտությունների թեկնածու, դասախոս): Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով տրվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն: Մեկ տող ներքև տողի աջ կողմում 9 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է գիտական ղեկավարի գիտական աստիճանը, կոչումը, անուն, ազգանունը: Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքի հիմնական տեքստը: Հիմնական տեքստի տառաչափը՝ 10 pt, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify): Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ:

Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում՝ 8 pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (Alignment: Justify): Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (թավ տառերով՝ Bold), այնուհետև՝ աշխատանքի վերնագիրը, հրատարակման վայրը, թվականը, օգտագործած գրականության էջը:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը պարտադիր են: Հոդվածի հիմնական տեքստից մեկ տող հետո տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող հետո 10 pt տառաչափով տրվում է հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև գրվում է «բանալի բառեր» և նշվում են 4-6 բանալի բառեր: Մեկ տող ներքև 60-80 բառի սահմաններում համառոտ ներկայացվում է զեկույցի ամփոփագիրը (հիմնական էությունը, նպատակը, խնդիրները, արդյունքները):

Անցնելով այս հղմամբ` կարող եք ծանոթանալ զեկույցի ձևավորման օրինակի:

Նշված չափորոշիչներին չհամապատասխանող զեկույցները չեն քննարկվելու:

Գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ՝
«Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» ՀԿ հիմնադիր նախագահ, Արցախի պետական և Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանների դասախոս, 
ի.գ.թ., դոցենտ Ավետիք Համլետի Հարությունյան
Հեռ. (+374) 97277770, էլ. փոստ. avetik.hh@gmail.com:

«Մաթևոսյան» կրթաթոշակ ՀՀ բուհերի առաջին կուրսի ուսանողների համար 2018-2019

 

«Մաթևոսյան կրթավճար» առաջին կուրս ընդունվածների համար, ՀՕՖ

Հայ Օգնության ֆոնդը (ՀՕՖ) «Մաթևոսյան կրթավճար» ծրագրի շրջանակում Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Եվրասիա միջազգային համալսարան և նրանց մասնաճյուղերն ընդունված սոցիալապես անապահով, բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած բակալավրի առկա բաժնի առաջին կուրսեցիների համար հայտարարում է մրցույթ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ուսանողները, ովքեր՝

ա) ընդունվել են

ԵՊՀ- Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության, միջազգային հարաբերությունների /քաղաքագիտություն, հանրային կառավարում/, սոցիոլոգիայի /սոցիալական աշխատանք/, փիլիսոփայության և հոգեբանության /հոգեբանություն/, հայ բանասիրության, աշխարհագրություն և երկրաբանություն/միայն սերվիս բաժինը/ և ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետները:

ՀՊՏՀ- Ֆինանսական, ինֆորմատիկայի և վիճակագրության, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետները:

ՀԱՊՀ- Քոմփյութերային համակարգերի և ինֆորմատիկայի, կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի, ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետները:

ՀԱԱՀ- Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության, տնտեսագիտական, անասնաբուժական և անասնաբուժական բժշկագիտության, ագրոնոմիկայի ֆակուլտետներ:

ԵՄՀ- ֆարմացիա ֆակուլտետը։

բ)  ունեցել են բարձր առաջադիմություն դպրոցում, միասնական և ԲՈՒՀ-ի քննությունները հանձնել են գերազանց կամ բարձր գնահատականներով և ընդունվել վճարովի ուսուցման համակարգ,

գ)  սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են,

դ) պարտավորվում են ուսման ավարտից հետո նվազագույնը 4 տարի ապրել և աշխատել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախում:

Վերոհիշյալ պայմաններին համապատասխանող ուսանողները պետք է քննությունների ավարտից հետո 2018թ. հուլիսի 15-ից օգոստոսի 1-ը ներառյալ ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 22 հասցեում գտնվող ՀՕՖ-ի Հայաստանի մասնաճյուղ ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Դիմում  

 • անձնագրի պատճեն,

 • 1 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),

 • միջնակարգ կրթության վկայականի պատճեն,

 • միասնական և բուհում հանձնած քննությունների գնահատականների մասին տեղեկանք,

 • ՀՀ ԿԳ նախարարության բուհերի ընդունելության քննությունների հաշվիչ կենտրոնի, ԲՈՒՀ-ի տեղեկանքը համապատասխան ֆակուլտետ ընդունվելու վերաբերյալ, կամ ԲՈՒՀ ընդունվելու մասին ընդունող հանձնաժողովի կողմից հաստատված ցուցակի պատճեն,

 • ընտանիքի անապահովության միավորի մասին տեղեկանք (առկայության դեպքում),

 • տեղեկանք ծնողների աշխատավայրից՝ նրանց աշխատանքի և աշխատավարձի վերաբերյալ,եթե չեն աշխատում՝ տեղեկանք զբաղվածության տարածքային կենտրոնից կամ աշխատանքային գրքույկի պատճեն,

 • հակիրճ ինքնակենսագրություն՝ նշելով, թե ինչու եք դիմել տվյալ ծրագրին:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել նաև տեղեկանքներ բնակության վայրից, համայնքի սոցիալական ծառայությունից և այլն:

Թերի փաստաթղթերը չեն դիտարկվի:

Շահառուների ընտրությունը տեղի է ունենալու 3 փուլով.

 1. Ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա կատարած ընտրություն,

 2. Առաջին փուլն անցած ուսանողների տուն կատարած այցերի արդյունքների ամփոփում,

 3. Անհրաժեշտության դեպքում հարցազրույցի անցկացում:

Ծրագրում ուսանողի ընդգրկման վերջնական որոշումը կայացնելու է ՀՕՖ-ի կրթական ծրագրերի հանձնաժողովը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել   060526660 հեռախոսահամարով:

Մասնաճյուղում ընթանում են կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ

2018թ. հունիսի 11-30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ընթանում են կուրսային աշխատանքների պաշտպանություններ:

2

Հունիսի 11-ին կայացան «Պատմություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», «Հայոց լեզու և գրականություն» (հայոց լեզվից) մասնագիտությունների II կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

2

2

Հունիսի 16-ին տեղի ունեցան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության III, «Սերվիս» մասնագիտության II և III կուրսերի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

1

2

Հունիսի 19-ին կայացավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության  II կուրսի ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հունիսի 20-ին տեղի ունեցավ «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության  III կուրսի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

3

2

Հունիսի 23-ին կկայանան «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության  III, «Դիզայն» մասնագիտության  II և III կուրսերի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունները:

Հունիսի 28-ին տեղի կունենա «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության  II կուրսի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հունիսի 30-ին կկայանա «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության  III կուրսի  ուսանողների կուրսային աշխատանքների պաշտպանությունը:

Պաշտպանություններն իրականացվում են սահմանված կարգով և պատշաճ մակարդակով:

 

«Ամերիա Սերունդ 9» ծրագրին մասնակցելու հրավեր

«Ամերիա Սերունդ» ծրագրին մասնակցելու հրավեր

Հարգելի՛ համալսարանականներ,

մեկնարկում է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում անցկացվելիք «Ամերիա Սերունդ 9» ծրագրիրը:

 Ցանկացողները կարող են ռեզյումեներն ուղարկել ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի acc@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա (Subject) բաժնում նշելով աշխատանքի անվանումը:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 25.06.2018թ.:

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ 

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության, տեխնիկական կամ հումանիտար ոլորտներում
 • Նպատակասլացություն, ճկունություն
 • Թիմի հետ միասին նոր մարտահրավերներ հաղթահարելու պատրաստակամություն
 • Համակարգչային հմտություններ
 • Հայերենի, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն
 • Նոր մարտահրավերներ ընդունելու, նորարարական գաղափարներով ու մոտեցումներով հանդես գալու ունակություն 
 • Տարբեր մշակույթների և սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչների հետ աշխատելու կարողություն:

Մանրամասներն` այստեղ: