Մրցույթ Իսահակ Իսահակյանի անվան կրթաթոշակի համար

 ՀՀ կենտրոնական բանկը հայտարարում է մրցույթ Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետների, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի «Տնտեսագիտության մագիստրոս» ծրագրի և Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներին ԻՍԱՀԱԿ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ անվան կրթաթոշակ նշանակելու համար:
 
               20161223025104Исаак Исаакячн
 
Մրցույթին կարող են մասնակցել բակալավրիատի III, IV կուրսերի և մագիստրատուրայի I և II կուրսերի բարձր առաջադիմությամբ ուսանողներ:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 12-ը Կենտրոնական բանկի գլխավոր քարտուղարության անձնակազմի կառավարման վարչություն ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.
1. դիմումի ձև (տեղադրված է Կենտրոնական բանկի կայքում` www.cba.am),
2. տեղեկանք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից առաջադիմության
3.միջին որակական գնահատականի վերաբերյալ (սկսած ուսումնառության առաջին տարվանից),
4. դիպլոմի, դիպլոմի միջուկի պատճենը (առկայության դեպքում),
5. մեկ գունավոր լուսանկար:

Մրցույթին դիմած ուսանողները վերլուծական/հետազոտական նյութը (ոչ ավելի, քան 15-20 տպագիր էջ) պետք է ներկայացնեն մինչև նոյեմբերի 30-ը:

Վերլուծական/հետազոտական նյութի թեմաներ.

 • Ֆինանսական համակարգի մրցակցության գնահատումը ՀՀ-ում
 • Գնային կոշտությունների համապարփակ վերլուծություն ըստ ապրանքային խմբերի ՀՀ օրինակով
 • Եկամտաբերության կորերի արձագանքը իրականացված դրամավարկային քաղաքականությանը ՀՀ-ում
 • ՀՀ ԿԲ գործունեության արդյունավետության բարելավումն առցանց տվյալների օգտագործման միջոցով
 • Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականությունը դոլարիզացված տնտեսություններում
 • Big data-ն և AI-ը որպես վիճակագրական տեղեկատվության ստացման և մշակման նոր հնարավորություններ, դրանց հետ կապված մարտահրավերները և ներդրման հնարավոր ուղիները ԿԲ-երում
 • Բաղադրյալ ցուցանիշները որպես կյանքի որակը բնութագրող ցուցանիշներ 
 • Ուղղակի ներդրումների ճյուղային կառուցվածքի ձևավորման հիմքում ընկած գործոնները ՀՀ-ում
 • Դոլարիզացիայի վիճակագրական չափման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի նկատմամբ պահանջներՀետազոտական/վերլուծական աշխատանքի կառուցվածք.

 • Տիտղոսաթերթ
 • Բովանդակություն
 • Նախաբան
 • Հիմնական մաս
 • Եզրակացություն և առաջարկություններ
 • Գրականության ցանկ

Տիտղոսաթերթի վրա, որն աշխատանքի առաջին էջն է, անհրաժեշտ է նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, ԲՈՒՀ-ը, հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի թեման:
Բովանդակությունում նշվում են բոլոր բաժիններն ու ենթաբաժինները, դրանց զբաղեցրած էջերն՝ ըստ հերթականության:
Նախաբանը պետք է ծառայի երկու նպատակի: Նախ, այն պետք է ծանոթացնի ընթերցողին թեմային: Երկրորդ, դրանում պետք է սահմանվի հետազոտության/վերլուծության հարցը, խնդիրը կամ թեզիսը:
Հիմնական  մասում, որը հետազոտական աշխատանքի գլխավոր մասն է, անհրաժեշտ է զարգացնել թեզիսը՝ պատճառներով, բացատրություններով, օրինակներով և փաստերով, միաժամանակ նշելով, թե հետազոտական/վերլուծական ինչ մեթոդներ և/կամ գործիքներ են կիրառվել հետազոտողի կողմից:
Եզրակացությունում պետք է ամփոփվի աշխատանքը և տրվի պատասխան հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի հարցին կամ խնդրին: 
Աշխատանքն անհրաժեշտ է գրել A4 ձևաչափի էջի վրա, 12 տառաչափով:
Արգելվում է գրագողությունը և այլ անձի կողմից կատարված աշխատանքը որպես Ձեր կողմից կատարված ներկայացնելը: 

Հանձնաժողովի կողմից լավագույն ճանաչված ուսանողներին 6 ամիս ժամկետով կհատկացվի  Իսահակ Իսահակյանի անվան կրթաթոշակ (ամսական 50 000 դրամ)

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել

(010)592634 հեռախոսահամարով

Անձնակազմի կառավարման վարչություն 

Էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ hrm@cba.am

Աղբյուրը՝ https://abcfinance.am/

 

 
 

ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

2018թ. սեպտեմբերի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ ՀՀ անկախության 27-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էր բուհի ուսանողական խորհուրդը:

DSCN3702

Միջոցառմանը ներկա էին ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, հյուրեր:

DSCN3665

Անկախության տոնին նվիրված միջոցառումը բացվեց ՀՀ օրհներգով:

Այնուհետև շնորհանդեսի ուղեկցությամբ ներկայացվեց տոնի վերաբերյալ պատմական համառոտ ակնարկ, թե ինչպես 1991թ. սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը համազգային հանրաքվեում միասնաբար քվեարկեց ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու և Հայաստանի անկախ պետություն ստեղծելու օգտին: Ժողովուրդը միասնաբար (99% ձայների մեծամասնությամբ) «Այո» ասաց անկախությանը, և Հայաստանի պատմության մեջ հաստատվեց երրորդ հանրապետության շրջանը. ՀԽՍՀ-ն վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն:

DSCN3654

Ողջույնի խոսքով հանդես եկան միջոցառման մասնակիցները՝ նշելով. «Ազգերի հանճարը ստեղծագործ, իսկ նրա արտահայտությունը հորդաբուխ է լինում միայն բացարձակ անկախության մթնոլորտում: Ահա թե ինչու մարդկությանն ավելի օգտակար լինելու համար ժողովուրդները պիտի լինեն ինքնիշխանորեն ազատ և անկախ:

Ողջու՜յն քսանյոթամյա անկախ Հայաստանի ազատ զավակներ, հպարտ հայորդիներ: Անկախություն, այն, ինչին հասան մեր պապերը՝ անցնելով պատմության բազմախոչընդոտ ուղիներով և կտակեցին մեզ`անկախության սերնդի շնորհապարտ զավակներիս: Շնորհավորում ենք ողջ հայությանը, մաղթում հարատևություն, ամուր կամք և մարտունակություն՝ դիմագրավելու դարի մարտահրավերներին, ապրելու, արարելու և հզորանալու»:

DSCN3657

ՀՀ անկախության 27-ամյակի առթիվ շնորհավորական խոսք ասաց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Վ. Ցուցուլյանը՝ շեշտելով անկախության անհրաժեշտությունը ազգի լինելիության, պետության ու պետականության ամրապնդման գործում, համոզմունք արտահայտելով, որ նոր սերունդը կլինի մեր անկախության պահապանն ու երկրի հզորացման երաշխավորը:

DSCN3659

Տնօրենի ելույթին հաջորդեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի շնորհալի ուսանողների գրական-երաժշտական կատարումները:

DSCN3679

Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին ազգային-հայրենասիրական ոգեշունչ երգեր ու բանաստեղծություններ («Տուն իմ հայրենի», «Քիչ ենք, բայց հայ ենք», «Հայ եմ ես», «Գոյամարտ», «Հայաստան ջան», «Այայի երկիր Արցախ», «Եռագույն» և այլն):

DSCN3713

Ուսանողներից բաղկացած պարային խումբը կատարեց ազգային խրոխտ պարեր:

DSCN3703

 

Սիրով շնորհավորում ենք…

Happy-birthday

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ղեկավարությունը և ամբողջ անձնակազմը սիրով շնորհավորում են հմուտ մանկավարժ, Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի ԺՊ, ասիստենտ Աիդա Մարդանյանին՝ ծննդյան հոբելյանի կապակցությամբ, մաղթում անսահման երջանկություն, նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ իր բազմամյա գիտամանկավարժական գործունեության մեջ  և կյանքում, ստեղծագործական անսպառ եռանդ, ամենայն բարիք:

Սիրելի՛ Մարդանյան, ԵՊՀ ԻՄ-ի ողջ անձնակազմի անունից ցանկանում ենք, որ Ձեր ծով բարությամբ, հանդարտ ու խոհեմ բնավորությամբ, հմուտ մանկավարժի փորձառությամբ երկար տարիներ կրթեք ու դաստիարակեք սերունդներին…          

Համալսարանականները «Ավանդույթ» ՀՈԱԿ-ի հանդիսավոր բացմանը

41961947_10217255391926828_8866637658181337088_o2018թ. սեպտեմբերի 19-ին Իջևանում կայացավ «Ավանդույթ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության (ՀՈԱԿ)՝ թիվ 2 երաժշտական դպրոցի բացման հանդիսավոր արարողությունը:

Մարզկենտրոն Իջևանում ևս մեկ երաժշտական կենտրոնի հիմնումը նպատակ ունի նպաստելու մարզում երաժշտական կյանքի զարգացմանը:

41984451_10217255394686897_9060141542777290752_o

«Ավանդույթ» երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգումն իրականացվել է Ամերիկայի Միչիգանի Նահանգի Դետրոյթ քաղաքի «Վարդանանց Դուստրերի» Զաբել օթյակի և այլ հայազգի բարերարների առատաձեռն աջակցությամբ  ԱՄՆ-ից, Ավստրալիայից, Լիբանանից, Հայաստանից:

IMG_7976

Դպրոցի բացմանը հրավիրված էին Իջևանի քաղաքապետ Վ.Ղալումյանը, Տավուշի մարզի մարզպետ Վ.Ղալումյանը, Տավուշի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Բագրատ Սրբազանը, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Վ. Ցուցուլյանը, մշակույթի նախարարությունից հյուրեր, Մշակութային կրթության հիմնադրամի տնօրեն, Երևանի արվեստի դպրոցի տնօրեններ, Իջևանի դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրեններ, մարզպետարանի կրթության բաժնի վարիչը, Իջևանի և Դիլիջանի երաժշտական դպրոցների տնօրենները, Եվրասիա միջազգային համագործակցություն հիմնադրամի ներկայացուցիչներ:

IMG_7970-22-09-18-01-21

Երաժշտական դպրոցի բացումն ուղեկցվեց հանդիսավոր միջոցառմամբ, որի հիմնական կազմակերպիչներն էին օպերայի երգիչ Ասատուր Բալջյանը, վաստակավոր արտիստուհի Հասմիկ Հարությունյանը, ծրագրի համակարգող Նարինե Աղասարյանը, երաժշտական դպրոցի տնօրեն  Էլմիրա Աղասարյանը:

IMG_7992 - Copy

Միջոցառման աջակիցներից էին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը, «Շողակն» համույթը, Ալեքսան Հարությունյանը:

IMG_7965 - Copy

ԵՊՀ ԻՄ-ի «ԱԼԳ» մասնագիտության ուսանողուհիներ Սյուզաննա Շահնազարյանը, Լիլիթ Ֆարմազյանը, Էլինա Խաչատրյանը, Արինա Պարոնյանը և շրջանավարտ Մարիետա Սարգսյանը միջոցառման ընթացքում օտարերկրյա հյուրերի համար կատարեցին թարգմանչական աշխատանքներ:

Սեպտեմբերի 19-ի տնօրենության նիստում

DSCN35622018թ. սեպտեմբերի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կուրսեցիների հրամանագրմանը, նույն ուստարվա I կիսամյակի ուսումնական գործընթացին՝ ուսանողների հաճախումներին, առարկայական ծրագրերին, դասընթացների փաթեթներին, կրթական ծրագրերի պատասխանատուների աշխատանքների պլանավորմանը վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Նիստի ընթացքում դեկանները զեկուցեցին ուսման վարձավճարների մուծման ընթացքի և ուսանողների հաճախումների վիճակի մասին:

Որոշվեց սահմանված ժամկետներում ավարտին հասցնել առաջին կուրսեցիների հրամանագրման գործընթացը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա I կիսամյակում (երեք շաբաթվա կտրվածքով)  ուսանողների հաճախումների վիճակը գնահատվեց բավարար:

Հանձնարարվեց, որ մասնաճյուղի համապատասխան ստորաբաժանումների ներկայացուցիչները (դեկաններ, ամբիոնների վարիչներ, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ) հետևողական լինեն, որ յուրաքանչյուր դասընթացի սկզբում ուսանողներին տրամադրված լինեն տվյալ ամբիոնի վարիչի կողմից հաստատված ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը, ամբիոններում առկա լինեն հաստատված առարկայական ծրագրերը և սեղմ ժամկետներում վերանայված, համալրված և հաստատված լինեն դասընթացների փաթեթները: