«ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՅԱԼԸ, ՆԵՐԿԱՆ ՈՒ ԱՊԱԳԱՆ»

global-tourism-conference-market «Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» (ԱԵԳՄՄ) հասարակական կազմակերպությունը Երևանի պետական համալսարանի և Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի հետ համատեղ 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-15-ն Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում կազմակերպում է «Հայոց պետականության անցյալըներկան ուապագան» միջազգային երիտասարդական 4-րդ գիտաժողովը:

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել Արցախի, Հայաստանի և արտասահմանյան բուհերի ու գիտահետազոտական կենտրոնների ասպիրանտները/հայցորդները, երիտասարդ գիտնականներն ու մասնագետները (մասնակիցը պետք է լինի մինչև 35 տարեկան, բացառությամբ Կազմակերպության կողմից հրավիրյալ գիտնականների):

Գիտաժողովի ոլորտներն են՝ 

 • իրավագիտություն,
 • քաղաքագիտություն,
 • միջազգային հարաբերություններ,
 • պատմություն,
 • տնտեսագիտություն,
 • սոցիոլոգիա,
 • մանկավարժություն,
 • հոգեբանություն,
 • բանասիրություն և այլն:

Գիտաժողովի շրջանակներում քննարկվելիք թեմաներն են`

 1. Պետականության ամրապնդման տեսական և գործնական հիմնահարցերը,
 2. Հայաստան – Արցախ – Սփյուռք փոխհարաբերությունները և համահայկական հիմնախնդիրները,
 3. Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի մարտահրավերները,
 4. Արցախի Հանրապետության ինքնորոշման, կազմավորման և միջազգային ճանաչման հիմնահարցերը,
 5. Ղարաբաղյան հակամարտության ծագումը և կարգավորման գործընթացը,
 6. Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը և Թուրքիայի իրավական պատասխանատվությունը,
 7. Հետխորհրդային տարածաշրջանի ճանաչված և չճանաչված երկրների հասարակական-քաղաքական զարգացումներն ու հիմնախնդիրները,
 8. Սահմանադրականության հաստատման հիմնախնդիրները ճանաչված և չճանաչված պետություններում,
 9. Հայ մեծերի ժառանգության մերօրյա ընկալումը և իմաստավորումը:

Հոդվածը պետք է համապատասխանի նշված թեմաներից որևէ մեկին:

Գիտաժողովի լավագույն աշխատանքները տպագրվելու են ՀՀ ԲՈԿի ընդունելի հանդեսների ցանկումընդգրկված «Գիտական Արցախ» պարբերականում:

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2019թ. հուլիսի 31-ը լրացնել մասնակցության հայտը և ուղարկել armstatehoodconf@gmail.com էլեկտրոնային փոստին: Հայտի հետ միաժամանակ պարտադիրպետք է ուղարկել նաև`

 • գիտական հոդվածը,
 • գիտական ղեկավարի կարծիքը կամ համապատասխան ամբիոնի երաշխավորագիրը (միայն գիտական աստիճան չունեցողների համար` սկանավորված տարբերակով):

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Գիտաժողովի աջակիցներն են` ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ն և «Վալլեքս գարդեն հոթել» ՓԲԸ-ն:

Գիտաժողովի տեղեկատվական գործընկերներն են` Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը, Հայկական տեղեկատվական կենտրոնը, «Наша среда» online և «Արցախպրես» լրատվական գործակալությունները և «Ազատ Արցախ» հանրապետական թերթը:

Աշխատանքներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են.

Համակարգչային շարվածքը՝ MS Word 2003-2010 ծրագիր:

Էջի ֆորմատը՝ B5 (176*250 մմ), լուսանցքները բոլոր կողմերից` 20 մմ:

Ծավալը՝ 7-20 էջ` ներառյալ ամփոփագրերը:

Տեքստի տառատեսակը՝ հայերեն՝ Arian AMU (տառատեսակը կարող եք բեռնել այստեղից), ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New Roman:

Հոդվածի ներկայացման լեզուն՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 13 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը:

Մեկ տող բաց թողնելով տողի մեջտեղում 12 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) տրվում են հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը:

Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 12 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է աշխատավայրը, բուհը կամ գիտահետազոտական կենտրոնը, ֆակուլտետը, գիտական աստիճանը, կոչումը, քաղաքը և երկիրը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 12 pt տառաչափով տրվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

Մեկ տող բաց թողնելով 12 pt տառաչափով, շեղատառ (Italic), թավ (Bold) ներկայացվում է հոդվածի ամփոփագիրը (аннотация, abstract), որտեղ 120-170 բառի սահմաններում պետք է արտացոլվեն հետազոտության նպատակները, խնդիրները, մեթոդները, ինչպես նաև հեղինակի հիմնական եզրահանգումները:

Ամփոփագիրը պետք է իրենից ներկայացնի ինքնուրույն տեքստ, որը կնկարագրի հետազոտության հիմնական արդյունքներն առանց հոդվածն ընթերցելու:

Ամփոփագրում պետք չէ բառացիորեն կրկնել հոդվածի նախադասությունները:

Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է գրել «Բանալի բառեր» և նշել 7-10 բանալի բառեր:

Մեկ տող բաց թողնելով անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատանքի հիմնական տեքստը, որի տառաչափը 12 pt է, տողերի հեռավորությունը՝ 1:

Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify): Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ:

Աղյուսակները պետք է համարակալվեն և ունենան վերնագրեր:

Դիագրամները, սխեմաները, գծագրերը և լուսանկարները պետք է լինեն հստակ, տպագրության համար պիտանի:

Հոդվածի լեզվից տարբերվող մյուս 2 լեզուներով ամփոփագրերը պարտադիր են, որոնք պետք է լինեն հոդվածի սկզբնական մասի (վերնագրից մինչև բանալի բառերը ներառյալ) թարգմանությունը և տրվում են հիմնական տեքստից հետո:

Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում, աճման կարգով՝ 10 pt տառաչափով, տողերի հեռավորությունը՝ 1: 

Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (Alignment: Justify): 

Պարբերություններն սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ: Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (Bold), այնուհետև աշխատանքի վերնագիրը, հատորը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը և էջը:

Անցնելով այս հղմամբ` կարող եք ծանոթանալ հոդվածի ձևավորման օրինակին:

Նշված չափորոշիչներին չհամապատասխանող հոդվածները չեն քննարկվելու:

Երևան-Ստեփանակերտ-Երևան ուղևորափոխադրումը կազմակերպվելու է ԱՆՎՃԱՐ: Կեցության և սննդի ծախսերը հոգում են մասնակիցները կամ գործուղող կազմակերպությունը:

Գիտաժողովի տեղեկատվական նամակ, ք.Ստեփանակերտ, 12-15.09.2019թ.

Գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ՝ «Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» ՀԿ հիմնադիր նախագահ, Արցախի պետական և Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանների դասախոս, ի.գ.թ., դոցենտ Ավետիք Համլետի Հարությունյան:

Հեռ. (+374) 97277770, էլ. փոստ. avetiq.hh@aegmm.org:

«ԿՈՎԿԱՍ. ԱՆՑՅԱԼԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐ» ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

erevanskiy-gosudarstvennyiy-universitet

 2019թ. հոկտեմբերի 10-11-ը  Լեհաստանի  Ժեշուվ քաղաքում կայանալու է «Կովկաս. անցյալի հմտություն, ապագայի հեռանկար» միջազգային 8-րդ գիտաժողովը:
 
Գիտաժողովին կարող են մասնակցել գիտաշխատողներ, ասպիրանտներ և նրանք, ովքեր հետաքրքրված են կովկասյան խնդրով:
 
Գիտաժողովի լեզուներն են՝ լեհերենը, ռուսերենը և անգլերենը:
 
Կից ներկայացնում ենք հավելյալ տեղեկատվություն և հայտադիմումի լրացման տարբերակը https://www.facebook.com/Caucasus-Rzeszów-2019-393090304779400/?modal=admin_todo_tour: 
 
Հարցերի դեպքում կարող եք  դիմել հետևյալ էլ. հասցեին՝ kavkaz@ur.edu.p:
 
Աղբյուրը՝ ysu.am 

Տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Նկար. հայտ.

 2019թ. հունիսի  21-ին` ժամը 12:00-ին,  տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ` հետևյալ օրակարգով.

 1. 2019-20 ուստարվա անհատական բեռնվածությունների քննարկում (զեկուցողներ՝ Հ.Ասատրյան, Լ.Ֆլջյան):
 2. Առարկայական փաթեթների և կրթական մոդուլների նկարագրիչների ձևակերպման վերաբերյալ  հարցերի քննարկում (զեկուցող՝ Լ.Ֆլջյան):
 3. Դասավանդողների անհատական զարգացման պլանների քննարկում (զեկուցող՝ Ա.Մարգարյան):
 4. Ընթացիկ հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները՝ «Որակավորումների արժանահավատ շնորհում» թեմայով ուսանողների և դասախոսների համաժողովում

DSCF8163 2019թ. հունիսի 14-ին Հայ-ռուսական համալսարանում կայացավ «Որակավորումների արժանահավատ շնորհում» թեմայով ուսանողների և դասախոսների համաժողով, որը կազմակերպել էր Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը (ՈԱԱԿ)՝ իր 10-ամյակի միջոցառումների շրջանակում:

Համաժողովի (աշխատաժողովի) նպատակն էր քննարկման առարկա դարձնել արժանահավատ  որակավորումների շնորհումը և այդ համատեքստում ուսանողի հաջողության պլանավորումը,  շեշտադրել դասախոսի դերը արդյունավետ ուսուցման կազմակերպման գործում, խրախուսել իրենց աշխատանքը հետազոտող դասախոսներին և նպաստել հաջողված փորձի տարածմանը։ 

Աշխատաժողովին մասնակցում էին դասախոսներ և ուսանողներ, կրթության որակի ապահովման մասնագետներ, կարիերայի կենտրոնների աշխատակիցներ, կրթության կառավարիչներ:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից աշխատաժողովին մասնակցում էին երկու տասնյակից ավելի ներկայացուցիչներ՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի աշխատակիցները, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ուսանողության ներկայացուցիչներ:

Նախ՝ ՈԱԱԿ տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը ողջունեց համաժողովի մասնակիցներին՝ վստահեցնելով, որ քննարկվող խնդիրներն ունեն լուծումներ, որոնք ի վերջո կապահովեն դրական արդյունք։

Կարևորելով  ուսանողի առաջընթացի ճիշտ պլանավորումը՝ պարոն Թոփչյանը նշեց, որ բարձրագույն կրթության հանրայնացման հետևանքով երբեմն բուհ են ընդունվում մարդիկ, որոնք պատրաստ չեն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելուն։  Նրա խոսքով՝ աշխարհը ձգտում է այդ խնդրի լուծմանը, դա հնարավոր է նաև Հայաստանում, պարզապես պետք է շատ աշխատել։

Համաժողովի շրջանակներում մասնակիցներին ներկայացվեց ուսանողի առաջընթացի պլանավորման հաջողված փորձ, եղան թեմատիկ հարցեր ու քննարկումներ։

Անդրադառնալով շնորհած որակավորումների արժանահավատությանը՝ Ռ.Թոփչյանը նշեց, որ բուհում ուսանողն  ստանում է տեսական գիտելիքներ, այսինքն՝ նրա ձեռք բերած փորձը տեսական է, և ավարտելուց հետո նա ինքնուրույն դա պետք է համապատասխանեցնի աշխատաշուկայի պահանջներին։ Պարոն Թոփչյանի խոսքով՝ եթե նախկին համակարգում դա գործող մոդել էր, ապա ներկայումս իրավիճակն այլ է. գործատուն բուհերից ակնկալում է  շրջանավարտներ, որոնք անմիջապես կսկսեն աշխատել։ Ուստի դասախոսի խնդիրն է ուսուցման ընթացքում ցույց տալ ուսանողին, թե իր տեսական գիտելիքն ինչպես կարող է կիրառելի դարձնել։ «Սա բավականին ծանր, բայց լուծվող խնդիր է»,- նշեց պարոն Թոփչյանը։

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը  որակավորումների արժանահավատության խնդիրն ուշադրության կենտրոնում է պահում՝ աջակցելով բուհերի որակի ներքին ապահովման կենտրոններին խնդիրը բարձրաձայնել,  հասցնել մինչև կառավարման խորհուրդներ և խնդրի լուծման ուղղությամբ գործողություններ ձեռնարկել։

Կրթական գործընթացի արդյունավետության բաղադրիչներից է  նաև դասախոսի և  ուսանողի մոտիվացիան։ Շահակիցների մասնակցությամբ քննարկման շնորհիվ  պարզ դարձավ, որ դասախոսի համար լրացուցիչ մոտիվացիայի աղբյուր կարող են լինել հետազոտությունները։  Համաժողովի մասնակիցների կարծիքով՝ բուհերը պետք է խրախուսեն դասախոսներին, որոնք հետազոտում են հենց ուսուցման և ուսումնառության  հետ կապված խնդիրները, փորձում դրանց համար լուծում գտնել։ Հետազոտող դասախոսը ոչ միայն իր ներդրումը կունենա կրթական խնդիրների լուծման ուղիների մշակման գործում, այլև  ճանաչում ձեռք կբերի, ինչը լրացուցիչ մոտիվացիա կապահովի։

Ամփոփելով համաժողովի արդյունքները՝ ՈԱԱԿ տնօրենը  նշեց, որ այն ծառայել է իր նպատակներին. տեղի ունեցավ բաց քննարկում, բարձրաձայնվեցին սուր հարցեր, արտահայտվեցին տարբեր մոտեցումներ։ Նման քննարկումներն էլ բերում են որոշակի լուծումների և որակի ապահովման։

ՈԱԱԿ-ի 10-ամյակի միջոցառումները կշարունակվեն և  կամփոփվեն հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք՝ Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ցանցի (ENQA) 10-րդ ընդհանուր համաժողովով:

Համաժողովի օրակարգը տե՛ս այստեղ:

Բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում։