Արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ մասնաճյուղն իրականացնում է հեռավար ուսուցում

a. 14

   2020թ. մարտի 16-ից ապրիլի 14-ը  հանրապետությունում արտակարգ դրություն սահմանելու ՀՀ կառավարության որոշմամբ պայմանավորված՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իրականացնում է առցանց ուսուցում՝ ուսանողների ուսումնառությունը չընդհատելու նպատակով:

Առցանց դասավանդման տարբեր համակարգերի («Zoom.us», «Moodle», «Edunext», «Microsoft Teams», «Skype», «WattsApp», «Messenger», «Viber» և այլն), ինչպես նաև «E-mail»-ի միջոցով ԵՊՀ ԻՄ-ի չորս ֆակուլտետները (Տնտեսագիտության, Հումանիտար գիտությունների, Բնական գիտությունների, Կիրառական արվեստի) և Հեռակա ուսուցման բաժինը կազմակերպում են հեռավար ուսուցում: 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Գ.Ավետիսյանը հավաստիացրեց, որ ֆակուլտետի դասախոսները, 2-3 օրվա ընթացքում ուսանողներին ապահովելով դասընթացների յուրացման համար անհրաժեշտ նյութերով (դասագրքեր, դասախոսություներ, շնորհանդեսներ, առաջադրանքներ/խնդիրներ, ռեֆերատների, ինքնուրույն աշխատանքների թեմաներ, թեստեր և այլն), դասացուցակին համապատասխան սկսեցին իրականացնել դասերը: «Այս գործընթացի իրականացումն այնքան էլ խնդրահարույց չէր, քանի որ ֆակուլտետում դասախոս-ուսանող առցանց համագործակցությունը դարձել է մշակույթ: Այս պահին ուսումնական նյութերի բացակայության խնդիր գրեթե չկա: Ֆակուլտետի երկու մասնագիտությունների գծով էլ դասընթացների գերաշիռ մասը հեռավար դասավանդվում է, և մեր կողմից վերահսկվում է այդ գործընթացը: Ավարտական և կուրսային աշխատանքները ևս  ղեկավարվում են հեռավար տարբերակով», – ընդգծեց Գ.Ավետիսյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանը նշեց, որ ուսումնական գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով ֆակուլտետի յոթ կրթական ծրագրերով դասընթացները կազմակերպվում են առցանց եղանակով: Դասընթացների յուրահատկություններից ելնելով՝ դասախոսները կիրառում են հեռավար ուսուցման տարբեր միջոցներ: Առցանց ուսուցման գործընթացը հնարավորինս վերահսկվում է ֆակուլտետի դեկանի, ամբիոնների վարիչների, կրթական ծրագրերի պատասխանատուների համագործակցությամբ: Անմիջական կապ է ապահովվում կուրսերի ավագների հետ՝ ուսանողների կարծիքներն ու առաջարկները լսելու, թերացումները շտկելու, ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Մ.Զաքարյանը ներկայացրեց, որ արտակարգ դրության պայմաններում ֆակուլտետն իրականացնում է հեռավար ուսուցում՝ օգտագործելով հնարավոր առցանց հարթակները: «Արդեն ժամանակի հրամայականն էր դասավանդման դասական մեթոդներից անցնելու հեռավար ուսուցման եղանակին: Առցանց ուսուցման գործընթացում ներգրավված են ֆակուլտետի բոլոր դասախոսները, որոնց հետ մշտական կապի մեջ եմ: Դասախոսները վստահեցնում են, որ ուսանողների մասնակցությունը օնլայն դասերին սպասվածից բարձր է՝ 75-80%», – շեշտեց Մ.Զաքարյանը: 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Ա.Մարգարյանը նշեց, որ մարտի 16-ից սկսած՝ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմը ձեռնամուխ եղավ առցանց ուսուցման հնարավորությունների օգտագործմանը, ինչը որոշակի դժվարությունների առիթ տվեց` կախված մասնագիտությունների առանձնահատկություններից: «Արվեստի բնագավառի ուսումնառությունը ենթադրում է դասավանդողների կողմից ուսումնառողների առաջադրանքների կատարման մշտադիտարկում, ստեղծագործական մոտեցումների քննարկում, խնդիրների լուծման յուրատեսակ տարբերակների ընտրություն և այլն, որոնք, ստեղծված իրավիճակի սահմանափակումներից ելնելով, դժվար է լիրարժեք իրականացնել: Այդուհանդերձ, հեռավար ուսուցումն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով  դասավանդողները ուսանողներին տվել են դասընթացների պահանջներից բխող հանձնարարություններ և առաջադրանքներ, իրականացնում են խորհդատվություն և ստանում արձագանքներ`օգտագործելով ժամանակակից էլեկտրոնային գրեթե բոլոր ձևերը: Որպես ֆակուլտետի դեկան՝ ես հաճախակի կապի մեջ եմ դասախոսների, իսկ երեքշաբթի և ուրբաթ օրերին՝ ուսանողների հետ՝ նրանց կարծիքները և առաջարկները լսելու, ուսումնական գործընթացն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար», – ընդգծեց Ա.Մարգարյանը:

Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը ներկայացրեց, որ մարտի 14-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանի կողմից հրավիրված խորհրդակցությունից հետո հեռակա ուսուցման համակարգում դասավանդող դասախոսներին հրահանգվել է ուսանողների էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկել դասընթացների յուրացման համար անհրաժեշտ նյութերը, ինքնուրույն աշխատանքների թեմաներ, առաջադրանքներ և այլ հանձնարարություններ: Արդեն 2-րդ շաբաթն է, որ դասախոսները տարբեր միջոցներով ուսանողների հետ իրականացնում են առցանց խորհրդատվություններ, դաս-քննարկումներ, սեմինարներ, ապահովում ուսանողների հետ հետադարձ կապը:

Բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում:

 

Փոխվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը

Հարգելի՛ համալսարանականներ, սիրով տեղեկացնում ենք, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի հրամանով փոփոխվել է մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը: Մասնավորապես՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի պարտքերի մարման 2-րդ լուծարքային շրջանը կկազմակերպվի ս.թ. ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Ըստ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատարի մեկ այլ հրամանի՝ հեռակա ուսուցման ուսանողների ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրելու վերաբերյալ դիմումները կընդունվեն նաև ս.թ. ապրիլի 15-20-ը ժամանակահատվածում:

Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցույթի վերջնաժամկետը 2020թ. մարտի 31-ն է

Հայտ. նկարը

Հարգելի՛ համալսարանականներ, ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից հայտարարված «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. մարտի 31-ը:

Մրցույթի հայտերն էլեկտրոնային տարբերակով անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝ https://forms.gle/u9D5iTXBaUsyHVVB7:

Առկա փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել ԵՊՀ գիտական քարտուղարին: Փաստաթղթերը կարող եք scan արված ուղարկել levonhovsepyan@ysu.am էլ.հասցեին:

Մրցույթն անցկացվում է ըստ «Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կարգի՝ http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2019/11/hraman-221-120.pdf:

Մրցութային հանձնաժողովներն են` http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/02/hraman-238-30.pdf:

Մրցութային հանձնաժողովների աշխատակարգն է՝ http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/02/GM-ashkhatakarg.pdf:

ԵՊՀ ռեկտորատ

Ընթացքի մեջ են «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների ուսումնական պրակտիկաները

1  2019-2020 ուստարվա II կիսամյակում ուսումնական պլանով նախատեսված ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողները պրակտիկայի ղեկավարներ, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտներ Լևոն Լաչիկյանի և Ալինա Ուլիխանյանի ուղեկցությամբ այցելեցին զբոսաշրջային տարբեր  ընկերություններ, բնական և պատմամշակութային հուշարձաններ:

Ուսումնական պրակտիկան իր սահմանված վերջնարդյունքներով ուսանողներին հնարավորություն է տալիս ամրապնդել, լրացնել և խորացնել ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերված տեսական գիտելիքները՝ դրանք կիրառելով գործնականում:

Պարոն Լաչիկյանի խոսքով՝ պրակտիկայի ծրագրերը կազմելիս որոշ մանրամասներ նախապես քննարկվել են նաև ուսանողների հետ՝ նրանց ցանկություններն ու նախասիրությունները պարզելու նպատակով: «Ուսումնական պրակտիկա-1» և «Ուսումնական պրակտիկա-2» ծրագրերում ներառվել են թե՛ սերվիսային ձեռնարկությունները, և թե՛ բնական ու պատմամշակութային հուշարձանները: Ըստ այդմ էլ ուրվագծվել են համապատասխան երթուղիները: Բացի ՀՀ Տավուշի մարզից՝ դրանք ընդգրկում են ևս 3 մարզ՝ Կոտայքի, Շիրակի և Սյունիքի՝ հնարավորություն տալով ուսանողներն ավելի լավ ճանաչելու հայրենի եզերքն ու մայր բնությունը:

Որքան էլ համատեղ են կազմակերպվում ուսումնական պրակտիկաները, յուրաքանչյուր կուրսի ու մասնակցի առջև դրվում են կոնկրետ խնդիրներ: 1-ին կուրսեցիների այցերն ավելի շատ կրում են իմացական-ճանաչողական բնույթ, մինչդեռ 2-րդ կուրսեցիների համար առաջնայինը քննական-վերլուծական ասպեկտն է: Վերջիններս նաև ողջ ուղևորությունը համեմում են բացատրություն-պարզաբանումներով:

Փետրվարին մեկնարկած պրակտիկան սկսվել է ակնարկային դասախոսությամբ, ժամանակացույցի հետ ծանոթացնելով և համապատասխան օրագրերի բաժանմամբ:

«Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսեցիներն իրենց ղեկավարների գլխավորությամբ արդեն այցելել են Տավուշի տուրիզմի զարգացման ու հետազոտության կենտրոն, Իջևանի «Կամար» հյուրատուն, Ենոքավանի «Ապագա տուր», Ենոքավանի ու Դիլիջանի հյուրանոցներ, ինչպես նաև «Դիլիջան» ազգային պարկ:

Ուշագրավն այն է, որ նշյալ բոլոր հասցեներում պրակտիկանտները հանդիպեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտներին, ովքեր հասցրել են ինքնահաստատվել ու դրսևորվել զբոսաշրջության ոլորտում (Տուրիզմի զարգացման ու հետազոտության կենտրոնի աշխատակից Նարեկ Սարդարյանին, «Կամար»-ի հիմնադիր Խաչատուր Համզյանին, «Ապագա տուր»-ի գլխավոր մենեջեր Նարեկ Չատյանին, «Լաստիվեր ռեզորթ»-ի տնօրեն Անի Դավթյանին):

Նշված այցերից կարելի է առանձնացնել հատկապես «Ապագա տուր» և «Դիլիջան» ազգային պարկ մեր ուսանողների այցելությունները: «Ապագա տուր» այցելությունն ուսանելի էր թե՛ առկա ենթակառուցվածքներին, թե՛ զարգացման հեռանկարներին ծանոթանալու առումներով, իսկ «Դիլիջան» ազգային պարկում մեր ուսանողներին ոչ միայն ներկայացվեց առկա կենսաբազմազանությունը, այլև նրանց համար կազմակերպվեց քայլարշավ դեպի Շշնջացող ջրվեժ: Կարևոր է և այն հանգամանքը, որ վերոնշյալ այցերի ընթացքում մեր ուսանողները ստացան աշխատանքի գործնական առաջարկներ: