Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղի տնօրենի հանդիպումը ուսանողների ծնողների հետ

2013թ. ապրիլի 2-ին տեղի ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի հանդիպումը 18 և ավելի ՄՈԳ ունեցող 98 ուսանողների ծնողների հետ:

Տնօրենը նախ ողջունեց ծնողներին և նրանց շնորհակալություն հայտնեց աշխատասեր և ուսումնատենչ երեխաներ դաստիարակելու համար:

«Մի՛ մոռացեք, որ ձեր երեխան արդեն ուսանող է և անմիջական մասնակցություն ունեցեք համալսարանի կառավարման գործում»,-նշեց նա և մասնաճյուղի կառավարումն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով առաջարկեց ստեղծել տնօրենին կից օղակ՝ ծնողական խորհուրդ:

Կամավորության սկզբունքով ընտրված ծնողական խորհրդի անդամները կարող են մասնակցել դասապրոցեսներին, քննություններին, նիստերին, առաջադրել խնդիրներ և այլն: