Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրավիրում ենք մասնակցելու «Ինչպե՞ս ներկայացնել գիտական զեկուցում» խորագրով սեմինարին

Հրավիրում ենք մասնակցելու «Ինչպե՞ս ներկայացնել գիտական զեկուցում» խորագրով սեմինարին

2017թ. նոյեմբերի 8-ին՝ ժամը 13:30-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի անգլերենի ռեսուրս կենտրոնում (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, թիվ 12 լսարանի հարևանությամբ) տեղի կունենա «Ինչպե՞ս ներկայացնել գիտական զեկուցում» խորագրով սեմինար, որը նախաձեռնել է ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ):

Սեմինարի ընթացքում կներկայացվեն գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու ընդհանուր մեթոդաբանությունը, աշխատանքների տեսակները և կառուցվածքները, աղբյուրներից օգտվելու և հղումներ կատարելու կարգը, վերջնարդյունքները ներկայացնելու ձևերը:

Կներկայացվեն նաև համացանցում արդյունավետ որոնման նրբությունները և գիտական գրականություն պարունակող հիմնարար կայքերը:

Սեմինարը կարող է օգտակար լինել կուրսային և ավարտական աշխատանքներ կատարելու, գիտաժողովներին մասնակցելու համար:

Սիրով հրավիրում ենք:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերություն (ՈՒԳԸ)

Երիտասարդ առաջնորդների հետ հանդիպման հրավեր

2017թ. նոյեմբերի 7-ին` ժամը 13:30-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի դահլիճում տեղի կունենա բացառիկ “TED talks” միջոցառումը, որի ընթացքում կհնչեն ոգեշնչող պատմություններ երիտասարդների կողմից:

Սիրով հրավիրում ենք:

Ted_x

Hyurer

Համացանցում հասանելի է «Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» 2-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն

Համացանցում հասանելի է «Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» 2-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն

Արցախի Երիտասարդ Գիտնականների և Մասնագետների Միավորման (ԱԵԳՄՄ) նախաձեռնությամբ 2017թ. սեպտեմբերի 14-ից 17-ն Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում կազմակերպված «Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» խորագրով 2-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի զեկուցումների նյութերն ամփոփվել են եռալեզու ժողովածուում:

Այն բաղկացած է լիագումար նիստի, ինչպես նաև իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, տնտեսագիտություն և պատմություն-հոգեբանություն-լրագրություն բաժանմունքների զեկույցներից: Ժողովածուում տեղ են գտել նաև Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանի ուղերձը, գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ Ավետիք Հարությունյանի բացման խոսքը, ինչպես նաև գիտաժողովի մասնակիցների կողմից ընդունված հայտարարությունը:

Ժողովածուն կարող է հետաքրքիր լինել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման ու 26-ամյա պետականության կերտման հիմնախնդիրներով զբաղվող գիտնականների, պետական և հասարակական գործիչների ու ընթերցողների լայն շրջանակի համար:


2016թ. սեպտեմբերի 15-18-ը Ստեփանակերտում կազմակերպված «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները» խորագրով միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուի էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է այստեղ։

 

Աղբյուրը՝ http://hy.armscoop.com

ԲՈՒՀԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ (ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍԱՆՈՂ)

ԵՊՀ

Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորատը հայտարարում է բուհերի լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման մրցույթի առաջին` ներբուհական փուլի մեկնարկը:

Մրցույթին կարող են մասնակցել ԵՊՀ բոլոր ֆակուլտետների և մագիստրոսական կրթական ծրագրեր իրականացնող կենտրոնների կամ այլ ստորաբաժանումների այն ուսանողները, ովքեր առնվազն 4 կիսամյակ եղել են ԵՊՀ ուսանող, վերջին երկու կիսամյակների ընթացքում ունեցել են բարձր կամ գերազանց առաջադիմություն (ՄՈԳ-ը՝ 16 և բարձր), ինչպես նաև համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1005-Ն որոշմամբ հաստատված մրցույթի չափանիշների:

Մրցույթի կարգ՝ www.e-gov.am

Մրցույթին կարող են մասնակցել առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 2-4-րդ կուրսերի, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրով` առաջին կիսամյակն ավարտած ուսանողները:

Մրցույթն անցկացվում է առանձին բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով` ըստ հետևյալ ոլորտների`

1) բնագիտական (այդ թվում` մաթեմատիկական-տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ).
2) բժշկություն.
3) հումանիտար գիտություններ.
4) հասարակագիտություն.
5) ճարտարագիտություն (այդ թվում` ճարտարապետական/գյուղատնտեսական).
6) հայագիտություն:

Մրցույթում սահմանված են երեք հիմնական չափանիշներ՝ առաջադիմությունը (ՄՈԳ), ուսանողի՝ գիտական աշխատանք կատարելու կարողություններն ու հաջողությունները (հաշվի են առնվում նրանց մասնակցությունը գիտական կոնֆերանսներին, սեմինարներին ու տպագրված աշխատանքները) և ակտիվ մասնակցությունը ներբուհական ուսանողական կյանքին: Հաղթող բոլոր ուսանողներն արժանանալու են նաև դրամական պարգևների:

Մրցանակները նախատեսված են ինչպես բակալավրիատում, այնպես էլ մագիստրատուրայում սովորողների համար: Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով, առաջինը՝ բուհերում, իսկ երկրորդ՝ հանրապետական փուլն իրականացնելու է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը:

Մրցույթի չափանիշներին (առաջադիմություն, գիտական աշխատանքներ, հասարակական մասնակցություն և այլն) համապատասխանող ԵՊՀ բոլոր ուսանողները հրավիրվում են մասնակցելու մրցույթին: Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան հայտի ձևը և կցել անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել մինչև 2017 թ.-ի նոյեմբերի 8-ը՝ ժամը 17:00-ն ԵՊՀ ընդհանուր բաժին (ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 2-րդ հարկ): Լրացուցիչ հարցերի համար դիմել ռեկտորատ (հեռ. 060-710-112):

Մրցույթի մասնակցության հայտ` ներբեռնել:

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մաuին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթի բաց հանրային քննարկում

 քննարկում

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեն բաց հանրային քննարկման է ներկայացնում «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մաuին» ՀՀ օրենքի նախագծի փաթեթը (http://scs.am/files/naxagic-gitakan-gitatex-gorc-orenq-512759b238a3c5a40dc2db590068f0b5.pdf):

Նախագծի վերաբերյալ Ձեր առաջարկությունները կարող եք
ներկայացնել մինչև ս.թ. նոյեմբերի 16-ը` ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի կայքի «Հանրային քննարկումներ» բաժնում (http://scs.am/am/public+discussions) կամ ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից
վարվող իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում
(https://www.e-draft.am/projects/513), կամ ուղարկել ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե (Օրբելի եղբայրների 22, էլ. հասցե՝ info@scs.am):

Նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումը նախատեսված է ս.թ. նոյեմբերի 13-ին, ժամը 15.00-ին, Գիտության պետական կոմիտեում (Օրբելի եղբայրների 22, 8-րդ հարկ, հեռախոս` 210 140 (118)):

 

ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե